Meedenken over de toekomst van landgoed Terworm

Foto: Natuurmonumenten, Terworm.

In 2016 werkt Natuurmonumenten aan een toekomstvisie voor Landgoed Terworm in Heerlen waarbij de inspraak van omwonenden graag wordt meegenomen. Omwonenden van landgoed Terworm kunnen dan ook van harte mee komen praten over de toekomst van dit bijzondere natuurgebied op donderdag 29 september van 19.00 tot 21.30 uur in Hotel van der Valk, Terworm 5 Heerlen.

Tijdens deze avond kunt u laten horen wat ú belangrijk vindt voor de toekomst van Terworm. U kunt zich hiervoor aanmelden bij boswachter José Hermens: [email protected]
Mocht u op deze avond niet aanwezig kunnen zijn, maar wilt u wel graag uw ideeën met ons delen, stuur dan een e-mail.
Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen via 045-5212522.

Toekomst voor natuur, cultuurhistorie en natuurbeleving!

In de toekomstvisie wordt vastgelegd welke doelen Natuurmonumenten voor landgoed Terworm gaat nastreven voor de komende 18 jaar en hoe zij die willen behalen. Niet alleen wat betreft de natuur, ook de thema’s cultuurhistorie, landschap en natuurbeleving worden in de visie meegenomen. Door goed naar betrokken gebruikers van het gebied te luisteren wil Natuurmonumenten tot een gedragen visie komen om zo over een langere periode de juiste keuzes te maken en de koers vast te houden.

Donderdagavond 29 september in de zaal boven de receptie van Hotel van der Valk zal, onder het genot van een kopje koffie of thee, Freek van der Valk eerst vertellen wat zijn plannen zijn voor Terworm en daarna komen de wensen en ideeën van de aanwezigen aan de orde.

Wilt u meepraten, meld u van te voren even aan.

Bewogen geschiedenis

Van 1917 tot 1988 was de Oranje Nassau Mijn eigenaar van kasteel Terworm en het landgoed. Het gangenstelsel van de ON I ligt onder het landgoed. Op het kasteel woonden in die periode opzichters, kunstenaars, de boswachter en de badmeester.
Na de mijnsluiting stelden overheidsbestuurders en de ON voor om een grootschalig pretpark te stichten op het landgoed. De Heerlense bevolking liep deze pretparkplannen in 1983 letterlijk en figuurlijk onder de voet in een groots opgezette en breed gesteunde protestmars. De betrokkenheid van de Heerlense bevolking is ontstaan in de met veel jeugdsentiment omgeven tijd van het openluchtzwembad Terworm. Dit bijzonder fraaie en grote openluchtzwembad lag van 1920 tot 1984 in het bos achter het kasteel. Geen pretpark, maar behoud van de natuur en cultuur was de uiteindelijke keuze van veel Heerlenaren.
In 1985 werd het zwembad definitief gesloten.
Terworm versnippert, het verval treedt in. Tot in 1987 het landgoed met kasteel wordt gekocht door het Van der Valk concern en het kasteel wordt gerestaureerd.
Vanaf 2001 start er ook een natuurontwikkelingsproject met gemeente Heerlen, Van der Valk Hotels en Natuurmonumenten.
We zijn nu 15 jaar verder. Het is nu belangrijk om een visie te vormen voor Terworm.

Reacties