Stoomtrein ZLSM rijdt via nieuw viaduct over de Buitenring

Foto: Provincie Limburg

Vandaag, donderdag 7 juli 2016 nam de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM) haar baanvak tussen Kerkrade en Simpelveld weer in gebruik. De afgelopen maanden is in dat baanvak een nieuw viaduct gebouwd waar de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) onderdoor gaat lopen.

Met man en macht is gewerkt om het viaduct in een recordtijd te bouwen, zodat de ZLSM geen hinder zou ondervinden van de bouw tijdens het toeristenseizoen.

Vanmiddag gaf gedeputeerde Eric Geurts het officiële vertreksein voor de eerste trein over het nieuwe viaduct, in aanwezigheid van de Kerkraadse wethouders Tim Weijers (toerisme) en Jo Bok (verkeer en vervoer) en vertegenwoordigers van de ZLSM.

Inspanning

De inspanning die de werknemers van de aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg moesten leveren om dit viaduct zo’n 3 maanden eerder dan gepland af te leveren, vóór de start van het toeristenseizoen heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarom werden zij door de aannemer beloond met een uitnodiging voor de eerste rit over het viaduct.
Gedeputeerde Geurts: “De aanleg van de Buitenring heeft een behoorlijke impact op de bestaande omgeving. Uiteindelijk zal de toeristische branche profiteren van de betere verbindingen, maar het is goed om te zien dat ook al tijdens de bouw rekening wordt gehouden met de belangen van de toeristische ondernemers. Dankzij de extra inspanning van de aannemer en de goede afstemming met de gemeente Kerkrade, kunnen de toeristen weer vanuit de Stoomtrein genieten van Limburg”.

Faunapassage

In de komende periode wordt het Wauwelpad nog in ere hersteld en daarmee is er weer een goede wandelverbinding in de omgeving. Op het viaduct is bovendien een faunapassage aangelegd. De leefgebieden van verschillende diersoorten (zoals das, reptielen, marters en vossen) worden hierdoor met elkaar verbonden, waardoor meer ruimte ontstaat voor deze dieren en zij makkelijk tussen de verschillende gebieden kunnen bewegen.

Reacties