Gemeente Heerlen wil burgers meer betrekken bij beleid en besluitvorming

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Heerlen wil de betrokkenheid van haar burgers bij het maken van beleid en de besluiten van de gemeente versterken.
Om dat doel te bereiken gaat de gemeente(raad) in gesprek met de burgers, buurtorganisaties, ondernemers en maatschappelijke instellingen om actieplannen maken.
Het eerste plan moet vóór de zomervakantie van 2019 klaar zijn.

Betrokkenheid en eigen initiatief

De tijd waarin de overheid in alle rust beleid kon vaststellen om dat vervolgens aan de braaf luisterende burgers uit te leggen ligt achter ons. Burgers willen meer en vaker betrokken worden bij het maken van beleid en nemen van besluiten. Ook willen zij meer ruimte krijgen voor het nemen van eigen initiatieven.

De gemeente wil de betrokkenheid van burgers op vier verschillende onderdelen tot uiting laten komen:

  • Burgerparticipatie;
  • Zelfbeheer;
  • Wijk- en buurtinitiatieven;
  • Maatschappelijke participatie.

Het onderdeel ‘Burgerparticipatie’ moet vóór 1 juli 2019 klaar zijn.
Daarna volgen de andere actieplannen. Natuurlijk ook weer samen met de stad.

Burgerparticipatie

Volgens wethouder Adriane Keulen “gaat het bij burgerparticipatie niet alleen om beleidsnota’s die via een participatietraject tot stand komen. Bijvoorbeeld door inwoners te raadplegen en/of het advies van deskundigen in te winnen. We gaan een stapje verder. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van speeltoestellen in de speeltuin. Dan kunnen kinderen en ouders uit de wijk zelf kiezen uit een aantal veilige toestellen.”

Reacties