College van B&W Heerlen blij met herindelingsprocedure Provincie

Foto: Gemeenten Heerlen en Landgraaf

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg besloot vandaag om de Wet arhi (algemene regels herindeling) op te starten, en kondigde aan hiertoe het zogenoemde wettelijke “Open overleg” te gaan voeren met de gemeenten Landgraaf, Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Simpelveld en Voerendaal.

Doorpakken

In een reactie hierop laat het college van B&W van Heerlen weten blij te zijn dat Gedeputeerde Staten met dit besluit werk maakt van haar streven om tot een sterke nieuwe gemeente te komen die slagvaardig en daadkrachtig de achterstanden in dit gebied kan gaan aanpakken.
“Dit besluit is van groot belang voor de regio en haar inwoners. Hiermee wordt in ieder geval de ‘ruggengraat Landgraaf-Heerlen’ gerealiseerd.”

Toekomst regio Parkstad

Want ook het Heerlense college van B&W is, evenals het college van GS, de mening toegedaan dat het belang van de toekomst van de regio Parkstad en haar inwoners doorslaggevend is.
“Als uit het open overleg blijkt dat voor een krachtige regio en het aanpakken van de sociaaleconomische achterstanden een grotere herindeling dan Landgraaf-Heerlen wenselijk is, dan onderschrijft Heerlen dat.”

Reacties