College B&W Heerlen blij met doorgaan herindelingsproces

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Het college van B&W van de gemeente Heerlen is blij dat het herindelingsproces doorgaat. De gemeente wil onverminderd, samen met de inwoners en maatschappelijk middenveld bouwen aan een nieuwe sterke gemeente met behoud van identiteit. Ook voor de bestuurskracht in de regio Parkstad Limburg is dit een mijlpaal.

Burgemeester Ralf Krewinkel: “Voor onze inwoners is dit een goed besluit. Dit is de kans om de sociale problematieken aan te pakken en de economische structuur te versterken.”

Zowel het College van B&W als de Heerlense gemeenteraad ondersteunen de stap van het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg om de regie over het fusieproces te nemen. Ook de mogelijke verbreding van de ruggengraat Landgraaf -Heerlen die daarbij werd genoemd past in de visie van de Heerlense gemeenteraad.

Betrokkenheid

De Colleges van B&W van de gemeente Heerlen én Landgraaf waarderen het dat met dit initiatief op constructieve wijze betrokkenheid wordt getoond door het college van GS bij het belang van Landgraaf, Heerlen, Parkstad en haar inwoners.

Heerlen vindt dat met deze stap ook recht wordt gedaan aan het Heerlense raadsbesluit om vóór een herindeling te stemmen, om daarmee de kracht van de regio te versterken.
En het College van Landgraaf is tevreden dat nu door de Provincie wordt onderzocht wat de beste schaalgrootte zou moeten zijn van de herindeling. Daarmee komt GS tegemoet aan de strekking van de Landgraafse motie van afgelopen maandagavond.

Reacties