Gemeente Heerlen houdt vast aan advies RIVM over kunstgras

Foto: Wikimedia

De gemeente Heerlen ziet geen aanleiding om verenigingen te laten stoppen met het spelen op kunstgras. Daarmee volgt het gemeentebestuur het advies van RIVM, Ministerie van VWS, VSG, KNVB, en GGD GHOR.

Verantwoord

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. “In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij. Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar”, aldus RIVM.

De gemeente Heerlen blijft de ontwikkelingen en de nog lopende onderzoeken op dit terrein volgen. Wanneer daar aanleiding voor is, worden concrete acties ondernomen.

Scholen, voetbalverenigingen en andere gebruikers zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Reacties