Parkeervergunning in Heerlen voortaan gekoppeld aan het kenteken

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Sinds kort is het wettelijk verplicht om een parkeervergunning te koppelen aan de auto die geparkeerd mag worden op een parkeerplaats voor vergunninghouders. Daarom kan een parkeervergunning alleen nog maar verleend worden voor een ‘kenteken’, en niet meer ‘op naam’ gezet worden van degene die de vergunning aanvraagt.

De gemeenteraad van Heerlen moest dan ook instemmen met het voorstel om de parkeerverordening in Heerlen aan de nieuwe wetgeving aan te passen. Het verstrekken van een parkeervergunning wordt voortaan gekoppeld aan het kenteken. Die verandering brengt een aantal maatregelen met zich mee. Daarvan zullen enkele per 15 november aanstaande al ingaan, andere pas op 1 april 2017. Of zoveel eerder als praktisch uitvoerbaar.

De gemeente liet onderzoeken of er tijdelijk gebruiksvriendelijke maatregelen genomen kunnen worden om iedereen aan het nieuwe systeem te laten wennen. Met name is bekeken of een tijdelijke algehele ontheffing een oplossing zou zijn, maar dat bleek juridisch niet mogelijk.

De nieuwe situatie: vanaf 15 november 2016 kan een vergunning gekregen worden voor maximaal 3 kentekens

Voortaan moet aangetoond kunnen worden dat een auto geparkeerd mag staan op een parkeerplaats voor vergunninghouders. Iedere vergunninghouder krijgt daarom de mogelijkheid de kentekens op te geven van de auto of auto’s die op de betreffende parkeerplaats mag staan. Maximaal 3 kentekens per vergunning. Eigenaren van auto’s waarvan het kenteken niet is opgegeven bij de gemeente, kunnen straks een boete krijgen als zij parkeren in een parkeervergunning-gebied.

De parkeervergunning moet, zoals het ook al was, zichtbaar achter de voorruit in de auto geplaatst worden. Een auto waarvan het kenteken is doorgegeven én waarin de vergunning zichtbaar achter de voorruit ligt, mag geparkeerd staan op een parkeerplaats voor vergunninghouders. De eigenaren van auto’s die niet aan beide voorwaarden voldoen, lopen het risico beboet te worden.

Alle houders van een parkeervergunning in Heerlen ontvangen een brief met daarin het verzoek voor 4 november aanstaande de kentekens op te geven van de auto(‘s) waarvoor zij de parkeervergunning willen gebruiken. Vanaf komende 15 november wordt er gehandhaafd op kenteken én vergunning achter de voorruit.

Samengevat

  • Heeft u nu 1 vergunning? Dan moet u minimaal 1 en mag u maximaal 3 kentekens opgeven.
  • Heeft u nu 2 vergunningen? Dan moet u minimaal 2 en mag u maximaal 6 kentekens opgeven.
  • Heeft u 1 vergunning en zou u een 2e vergunning willen hebben? Dan moet u die aanvragen via de bekende procedure. De gemeente kan echter niet garanderen dat de tweede vergunning wordt toegekend omdat er momenteel een wachtlijst is.
  • Er kan slechts één auto per vergunning tegelijkertijd worden geparkeerd op een parkeerplaats voor vergunninghouders. De vergunning moet immers zichtbaar achter de voorruit geplaatst zijn.

Zorgverleners en mantelzorgers

In de toekomst kunnen zorgverleners en mantelzorgers gebruik maken van de bezoekersregeling die uiterlijk vanaf 1 april 2017 beschikbaar zal zijn.
Tot die tijd geldt het volgende:

  • Zorgverleners en medici die cliënten geen parkeergelegenheid op eigen terrein kunnen bieden, kunnen in de overgangsperiode een ontheffing voor hun cliënten of patiënten aanvragen. Deze ontheffing wordt verstrekt in plaats van een eerder toegekende parkeervergunning. Neem contact op met de gemeente via het contactformulier.
  • Ook bewoners die zijn aangewezen op mantelzorg kunnen voor degene(n) van wie ze de zorg ontvangen in de overgangsperiode ook zo’n ontheffing aanvragen. Ook deze ontheffing wordt verstrekt in plaats van een eerder toegekende parkeervergunning. Neem contact op met de gemeente via het contactformulier.
  • Voor ondernemingen die nu een parkeervergunning gebruiken voor hun bezoek geldt dat ze in de overgangsperiode een ontheffing kunnen aanvragen. De ontheffing komt in de plaats van een toegekende parkeervergunning. Neem contact op met de gemeente via het contactformulier.
    Vanaf 1 april 2017 kunnen ondernemingen gebruik maken van de nieuwe bezoekersregeling.

Bezoekers laten parkeren vóór en ná 1 april 2017

Veel bewoners gebruiken de vergunning om bezoek te kunnen laten parkeren. Vanwege de behoefte om de vergunning te gebruiken voor verschillende auto’s, mogen er van nu tòt 1 april maximaal drie kentekens per vergunning opgegeven worden.
Vanaf 1 april 2017 wordt deze bezoekersregeling vervangen door een kraskaarten-systeem. De gemeente zal de betrokkenen over deze uitvoeringsregels tijdig informeren.

Reacties