Fietstunnel bij ‘Onderwijsboulevard’ wordt aangepast

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

De fietstunnel onder de rotonde Valkenburgerweg-Nieuw Eyckholt-John F. Kennedylaan wordt onder handen genomen. Het tunneltje zorgde de afgelopen jaren voor een aantal ongevallen met fietsers. Ook ontving de gemeente Heerlen tal van klachten over de verkeerssituatie in en rondom de fietstunnel. De gemeente draagt nu € 70.000,- bij om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Onoverzichtelijk

De tunnel is in 2011 aangelegd om de grote stroom fietsers veilig onder de drukke doorgaande weg te leiden. Vooral veel scholieren maken dagelijks hiervan gebruik op weg naar of van Zuyd Hogeschool, Arcus College en het Sintermeertencollege.
Maar vanwege de hellingbanen in de fietspaden en de onoverzichtelijke kruisingen voor en na tunnel bleek de gerealiseerde situatie niet overzichtelijk. Met een aantal verkeersongelukken tot gevolg. Die onduidelijkheid rond dit ‘verkeersveiligheidsknelpunt’ moet nu verdwijnen. Hiervoor worden, zoals dat zo mooi heet, ‘verscheidene infrastructurele en flankerende maatregelen’ genomen. Als onderdeel daarvan moet onder andere grond worden aangekocht van Zuyd Hogeschool. Volgens de gemeente Heerlen is daar al een informeel mondeling en schriftelijk akkoord over met het management.

Tevreden

Het gehele ontwerp met alle voorgestelde verbeteringen is besproken met alle scholen van de Onderwijsboulevard én met de Stichting Buurtgericht Werken Welten Benzenrade (BWWB). Deze partijen reageerden tevreden op de voorgestelde verbeteringen. Ook zij hopen dat hiermee de verkeersveiligheid in en rondom de fietstunnel sterk verbeterd zal worden.

Snelfietsroute

Bij het besluit tot aanpassing speelde nog iets anders mee. De fietstunnel op de Valkenburgerweg is een belangrijke schakel in de toekomstige snelfietsroute tussen Heerlen en Valkenburg. De provincie Limburg en Parkstad Limburg willen die route op (korte) termijn gaan aanleggen.

Reacties