Provincie stelt Heerlen € 11 miljoen in het vooruitzicht voor stedelijke ontwikkeling

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Heerlen krijgt van de Provincie Limburg, als één van de 4 steden die vanwege hun ligging en relatie met de campussen, de kans en een financiële impuls om zich verder te ontwikkelen. Na het realiseren van voorop vastgestelde doelen krijgt de gemeente een bedrag van 11 miljoen euro van de Provincie, omdat die een groot belang hecht aan het investeren in sterke Limburgse steden.
Vanmiddag, dinsdag 11 oktober ondertekenden gedeputeerde Eric Geurts en wethouder Barry Braeken daartoe als eerste een convenant waarin de te realiseren ambities van Heerlen zijn vastgelegd.

Dynamiek

Heerlen is het stedelijk centrum voor de regio Parkstad Limburg. De plannen van Heerlen zetten nadrukkelijk in op het compacter, aantrekkelijker en levendiger maken van de stad. Dit gaat zij onder meer doen door het verminderen van (over)aanbod door sloop en transformatie, het in stand houden en opwaarderen van (de omgeving van) diverse rijksmonumenten en de herinrichting van openbare ruimten. Ook staan goede verbindingen met de Smart Service Campus, verduurzamen van de binnenstad en betrekken van inwoners centraal.

Krachtige steden met groeiende werkgelegenheid

Wethouder Barry Braeken (Centrumontwikkeling) is uitermate verheugd met het besluit van de Provincie. “Eerst heeft onze raad unaniem positief besloten over de ambities voor Heerlen in het bidboek. Nu onderschrijft de Provincie het bidbook ook. Dat is fantastisch! Met dit gebaar van de Provincie kunnen we het verschil gaan maken in ons centrum en daarmee zullen andere partijen ook in beweging komen.” Eric Geurts, gedeputeerde Stedelijke Ontwikkeling voegt toe: “Uitgangspunt is dat de middelen voor een belangrijk deel worden ingezet voor concrete projecten en programma’s die leiden tot krachtige steden met een groeiende werkgelegenheid die Limburg in zijn geheel sterker maken.

Eigen identiteit

Om voor de steun van de provincie in aanmerking te komen, moeten de steden toekomstvaste plannen bieden en zich van elkaar onderscheiden met een sterk profiel. Het is belangrijk om de jeugd de stad in te trekken en dan moet je hen iets bieden. Voor Heerlen is dat profiel het urban karakter: een moderne, jonge stad met ruimte voor creativiteit en innovaties. “In een straal van 100 kilometer rond Heerlen is er geen enkele stad die kiest voor deze profilering. Dat maakt Heerlen als centrum van Parkstad Limburg uniek”, zegt Geurts. Het urban karakter wordt versterkt met woningen voor jongeren, kleine innovatieve bedrijven, extra ruimte voor podiumkunsten en popmuziek, bovenregionale evenementen en straatkunst. Daarnaast komt er meer groen en water terug in de stad. De Provincie is blij met de ambities van Heerlen die de dynamiek en leefbaarheid in de stad zullen vergroten.

Economische en sociale structuurversterking

Provincie Limburg zet in haar coalitieakkoord 2015-2019 in op een economische structuurversterking door de focus te leggen op de bevordering van een kenniseconomie (campussen, kennisas, investeringen in MKB) én op een sociale structuurversterking die er onder meer voor moet zorgen dat inwoners van Limburg deelnemen aan het arbeidsproces en meer zorg voor elkaar en voor hun omgeving op zich nemen. De vier steden Maastricht, Sittard, Heerlen en Venlo zijn uitgekozen vanwege inwoneraantallen en de sociale en economische betekenis mede vanwege hun ligging ten opzichte van de Limburgse campussen.

Reacties