Mantelzorgcompliment aanvragen vanaf 1 oktober 2016

Foto: Steunpunt Mantelzorgers Parkstad

Heerlen waardeert de vele mantelzorgers die dag in, dag uit zorgen voor hun naaste. De persoon voor wie zij zorgen, kan over 2016 eenmalig een geldbedrag van € 200 ontvangen om als compliment aan de betreffende mantelzorger te geven. Degene die zorg ontvangt kan dit bedrag nog tot en met 31 december 2016.aanvragen via heerlen.nl/mantelzorgcompliment.
Met dit bedrag kan hij of zij de mantelzorger(s) dus op een passende manier bedanken voor alle geboden zorg.

Wat is mantelzorg?

Mensen die langdurig en vaak voor een naaste zoals een familielid, vriend of kennis zorgen zijn mantelzorger. Een mantelzorger is geen beroepskracht maar zorgt vanuit een persoonlijke band voor iemand. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om huishoudelijke hulp, maar ook emotionele steun of verzorging. Ook jongeren onder de 18 jaar kunnen mantelzorger zijn.

Om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment moet de mantelzorger in 2016 meer dan 8 uur per week, over een periode van minimaal 3 maanden zorg hebben geboden.

Aanvragen

Steunpunt Mantelzorg Parkstad levert hulp bij het invullen van het aanvraagformulier.
Bij het Steunpunt kunnen mantelzorgers ook terecht voor ondersteuning of advies: www.mantelzorgparkstad.nl of per email [email protected] .

Let op: zorgvragers die in 2015 het mantelzorgcompliment van gemeente Heerlen hebben ontvangen, hoeven voor 2016 geen nieuwe aanvraag in te dienen. De gemeente neemt contact met hen op met een kennisgeving tot toekenning.

Reacties