Brede Maatschappelijke Voorziening Hoensbroek-Zuid: duurzaam en innovatief

Foto: Gemeente Heerlen

De nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Hoensbroek, die in opdracht van de gemeente Heerlen gerealiseerd wordt, krijgt een duurzaam en innovatief karakter. Na een traject met toekomstige gebruikers, docenten en inhoudsdeskundigen hebben de gemeente Heerlen, Movare en IBA Parkstad samen gekozen voor een architect op basis van een schetsontwerp. Een bijzonder ontwerp voor een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk.

Wethouder Jordy Clemens: “Al een tijd wordt er gewerkt aan de voorbereiding van deze BMV. Met de keuze van de architect is er een belangrijke stap gezet. Het wordt een duurzaam gebouw voor een innovatief onderwijsconcept, een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en ruimtes voor maatschappelijke instellingen. Door al deze partners samen onder één dak te brengen, wordt de BMV het kloppend hart in de wijk”.

Nieuw-Lotbroek

De BMV wordt gerealiseerd op de oorspronkelijke locatie van de Dr. A. Schweitzer-basisschool aan de Mgr. Feronlaan in de wijk Nieuw-Lotbroek. In de BMV komen partners die zich in de wijk bezighouden met de ontwikkeling van het kind van 0 tot en met 12 jaar onder één dak bij elkaar: een basisschool, een peuterspeelzaal en een praktijk voor logopedie. Daarnaast komt er een ontmoetingsruimte. Naar verwachting kan de BMV in het voorjaar van 2018 in gebruik worden genomen. Op korte termijn worden er bijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden en de toekomstige gebruikers.

BMV Hoensbroek-ZuidOnderwijsconcept

De schooldirectie en de docenten hebben een vooruitstrevende visie ontwikkeld waarin talentontwikkeling, gepersonaliseerd leren en Design Thinking centraal staan. Het gekozen architectenbureau heeft dit als beste vertaald naar een ontwerp. In het ontwerp is optimaal rekening gehouden met de verschillende functies van het nieuwe pand. De nieuwe BMV heeft een bijzonder kleinschalig en open karakter en moet een verbindende rol krijgen in de wijk Nieuw-Lotbroek.

Duurzaam

Het multifunctionele complex is ontworpen naar de laatste inzichten op het gebied van duurzaamheid en energie. Door te werken met groene daken en zonnepanelen wordt de CO2-uitstoot van het pand tot een minimum beperkt. Daarnaast wordt er een optimale, duurzame (energie-neutrale) energielevering nagestreefd. Deze Brede Maatschappelijke Voorziening vervult daarmee een voorbeeldrol en moet bijdragen aan het bewustzijn van omwonenden, docenten en leerlingen.

IBA Parkstad

IBA (Internationale Bauausstellung) werkt tot 2020 aan innovatieve, toekomstgerichte projecten die duurzaam van betekenis zijn voor de ontwikkeling van de regio Parkstad. De toegepaste methodiek van IBA Parkstad heeft er toe bij gedragen dat de wensen van gebruikers en de onderwijsvisie optimaal in het ontwerp zijn verwerkt. Een proces waar alle partijen met grote tevredenheid op terugkijken met een resultaat dat in het IBA Expo jaar 2020 hoge ogen zal gooien.

Reacties