CBS ‘Urban Data Center’ naar Heerlen

In Heerlen vestigt zich het tweede ‘Urban Data Center’ van Nederland. De gemeente Heerlen en het CBS gaan daarin samenwerken om data te delen en onderzoek te doen. Het center wordt eind november gevestigd op de pas geopende Brightlands Smart Services Campus. In Eindhoven werd vandaag het eerste Urban Data Center van Nederland geopend.

Belang voor Heerlen

De gemeente en het CBS onderstrepen met de opening van het ‘Urban Data Center’ het belang van Smart Services voor Heerlen. Medewerkers van zowel de gemeente Heerlen als het CBS zullen in het center hun expertise inbrengen. Het is de ambitie om zoveel mogelijk data van en over de gemeente en de regio toegankelijk te maken en in te zetten voor innovatieve toepassingen.
Ook worden data-onderzoeken gebruikt om het gemeentelijk beleid te verbeteren. Met goede cijfers en inzichten zijn op de juiste plekken in de openbare ruimte maatregelen te nemen of nieuwe diensten te ontwikkelen die beter aansluiten op de behoefte van de stad en burger.

Verankering

Vorige week maakte het CBS ook al bekend dat ze een ‘Center for Big Data Statistics’ gaat openen in Heerlen, dat samenwerkt met internationale partners uit Zuid-Korea, Engeland, Italie en de Wereldbank. Ook de samenwerking met het ‘Urban Data Center’ krijgt daarin vorm. Met de nieuwe investeringen en de samenwerking met de gemeente Heerlen verankert het CBS zich steviger in de regio.

Economisch profiel

Wethouder Martin de Beer benadrukt het belang voor Heerlen van de samenwerking in het ‘Urban Data Center’.
“Heerlen wil zich economisch profileren op het gebied van de smart services. Het is bovendien goed voor de werkgelegenheid. Het CBS is als instelling gericht op big data daarbij de ideale partner. Door de open data te delen met ondernemers, bedrijven en investeerders ontstaat bovendien een gunstig klimaat voor kansrijke projecten en nieuwe bedrijvigheid”.

Reacties