‘Vredesprijs’ voor Ralf Krewinkel

Foto: © Stadt Gundelfingen an der Donau

Een persoonlijke vriendschap tussen de burgemeesters van het Beierse Gundelfingen an der Donau en Heerlen zorgde er afgelopen weekeinde voor dat een bijzondere vredesduif naar Heerlen vloog om de schoorsteenmantel van het gemeentehuis tijdelijk op te fleuren.

Symboliek

Een niet-alledaagse gebeurtenis met dubbele symboliek. Met niet alleen het bronzen beeld van een duif met olijftak als gekend symbool voor vrede en verzoening, maar ook de niet meer dan symbolische rol van burgemeester Ralf Krewinkel in deze. Louter als de officiële vertegenwoordiger van de stad Heerlen ontving hij de vredesprijs uit handen van zijn Duitse ambtsgenoot Franz Kukla, omdat de aanleiding voor deze blijk van waardering een gebeurtenis betreft waaraan de huidige burgemeesters van beide plaatsen part noch deel hadden en die terugvoert naar de Tweede Wereldoorlog.

Krijgsgevangenenkamp

De buurgemeente van Gundelfingen herbergde destijds een kamp voor krijgsgevangen, ‘Schnuttenbach’, waarin ook een inwoner van Heerlen gevangen zat.
In een documentaire over dit ‘Lager’ vertelt deze Heerlenaar over de gebeurtenissen in dit kamp en over zijn ervaringen met de dorpelingen. De film laat zien dat het mogelijk is dat vijanden vrienden worden. Daarom is vanuit Gundelfingen, een zusterstad van de gemeente Beek waar Krewinkel burgemeester was voordat hij naar Heerlen kwam, voorgesteld om de vredesduif van Richard Hillinger toe te kennen aan Heerlen om deze verzoening tussen voormalige vrienden en vijanden extra glans te geven.

Verjaardag Verenigde Naties

In 2008, bij de zestigste verjaardag van de Verenigde Naties, maakte kunstenaar Richard Hillinger uit Landshut 30 bronzen beelden van de vredesduif, één voor elk van de 30 Artikelen uit de ‘Universele Verklaring van de Rechten van de Mens’.
Sindsdien vliegen die duiven als wisselprijs uit naar diverse landen als blijk van waardering voor bijzondere verdiensten op het gebied van vrede en verzoening, maar geven de ontvangers gelijktijdig de morele verplichting mee zich in te spannen voor de naleving van de mensenrechten.

Bekende namen

Ofschoon burgemeester Krewinkel feitelijk alleen als een symbolische afgezant van de stad Heerlen de prijs in ontvangst nam, is zijn naam nu wel bijgeschreven in een imposant rijtje bekende wereldburgers: de paus, vele staatshoofden en bekende politici, en zelfs de Dalai Lama werden al eerder verrast door de landing van deze bronzen vredesduif.
Burgemeester Kukla ontving de vredesduif begin juni dit jaar uit handen van schepper Hillinger vanwege de ligging van Gundelfingen aan de Donau. Die rivier en zijn zijrivieren zijn in de optiek van de kunstenaar “die längste Friedensstraße der Welt”, vandaar de toekenning van de prijs aan Gundelfingen.

Wie de komst van de volgende duif tegemoet mag zien is overigens al bekend. Deze persoon in kwestie heeft eveneens een meer dan bijzondere band met Heerlen.
Ralf Krewinkel liet weten dat hij de vredesduif zal doorgeven aan Frans Timmermans, eurocommissaris en eerste vicevoorzitter van de commissie-Juncker.

Burgemeester Ralf Krewinkel (rechts) neemt de vredesduif in ontvangst uit handen van 'Bürgermeister' Franz Kukla en 'Hauptamtsleiter' Heinz Gerhards (links) uit Gundelfingen an der Donau.
Burgemeester Ralf Krewinkel (rechts) neemt de vredesduif in ontvangst uit handen van ‘Bürgermeister’ Franz Kukla en ‘Hauptamtsleiter’ Heinz Gerhards (links) uit Gundelfingen an der Donau.

 

Reacties