Minstens 89 procent van asielkinderen volgt onderwijs

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Bijna 9 van de 10 leerplichtige kinderen die op 1 april in Nederland werden opgevangen door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) volgen onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS in opdracht van het Ministerie van OC&W.

Heerlen

Dat percentage van 89% is een landelijk gemiddelde.
In Heerlen blijkt dat overigens beduidend lager te liggen. Volgens de gegevens van het CBS volgt slechts 68% van de in Heerlen gehuisveste leerplichtige asielzoekers onderwijs. Terwijl in Brunssum 98% van de asielkinderen onderwijs blijkt te volgen. Dat is des te merkwaardiger, omdat volgens het CBS in het algemeen het percentage juist vaker laag is in gemeenten waar de opvang pas in de laatste 3 jaar is geopend.

Op 1 april 2016 waren er 7565 asielkinderen van 5 tot 18 jaar oud in de centrale opvang van het COA. Daarvan volgden er op dat moment 6280 onderwijs, en nog eens 475 stonden voor of na 1 april bij een Nederlandse school ingeschreven.
Het CBS denkt overigens dat, door verschillen in de manier van registreren, het percentage asielzoekers die op of rond 1 april 2016 onderwijs volgden, nog hoger is.

Reacties

Cookieinstellingen