Financieel toezicht op afstand voor 6 Parkstad-gemeenten tot en met 2019

Zes gemeenten in Parkstad hebben hun financiële huishouding zodanig op orde, dat zij tot en met 2019 op de meest lichte manier worden toegezien door de Provincie Limburg, het zogenaamde repressieve toezicht.

De Provincie bracht in 2016 de financiële toestand van Heerlen, Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld en Voerendaal met een zogenaamd verdiepingsonderzoek in kaart, een exercitie die iedere Limburgse gemeente één keer in de 4 jaar te beurt valt.

Voorwaarden voor 3 Parkstad gemeenten

Wel zijn er voor de gemeenten Brunssum, Kerkrade en Landgraaf voorwaarden verbonden aan dit besluit.
Onder meer de voorwaarde dat na vaststelling van de begroting 2017 ten minste de jaren 2017-2019 een structureel en reëel evenwicht moeten laten zien. Uit het onderzoek 2016 blijkt namelijk dat er na 2016 bij deze 3 gemeenten meerjarige tekorten optreden.
De andere voorwaarden hangen vooral samen met het onderhoud van gemeentelijke kapitaalgoederen, omdat soms actuele beheerplannen ontbreken. Ook blijken bepaalde plannen niet meer volledig gevolgd waardoor het niet zeker is dat de begrotingen reëel sluitend zijn. De 3 gemeenten moeten aan deze voorwaarden voldoen om hun repressieve toezicht tot en met 2019 te kunnen behouden.

Heerlen, Simpelveld en Voerendaal krijgen geen voorwaarden opgelegd aan het besluit om meerjarig repressief toezicht te verlenen.

Reacties