Invoering blauwe zone Aarveld en Bekkerveld uitgesteld tot 1 september

Foto:

De invoering van ‘de blauwe zone’ in de buurten Aarveld en Bekkerveld gaat niet al op 1 juli aanstaande in zoals eerder aangekondigd, maar is verschoven naar 1 september 2016. Dit omdat niet alle aanvragers van een ontheffing voor 1 juli deze ontheffing in huis kunnen krijgen.

De volgende gebieden in Aarveld/Bekkerveld hebben per 1 september een blauwe zone:

  • Het gedeelte van Aarveld binnen de ring stadsautoweg – Welterlaan – Benzenraderweg – Vergiliusstraat (dus niet in de genoemde straten zelf!)
  • De Burgemeester Savelbergstraat (beide zijden) en het Bekkerveld (tegenover de kerk aan de woningkant)
  • De driehoek Bekkerweg (doodlopend gedeelte) – Burgemeester Waszinkstraat – Sint Annalaan (kant oneven huisnummers)
  • Het gedeelte van de Bekkerweg tussen het voetpad naar de Akerstraat (ter hoogte van de rotonde Molenberglaan) en de Sint Annalaan (woningkant).

blauwe zone bekkerveld

Ter voorbereiding van de invoer van de blauwe zone wordt ongeveer 1 maand voor de invoering de blauwe markering en bebording aangebracht op straat. Dat is niet exact aan te geven omdat de planning weersafhankelijk is, het moet droog zijn om de markering te kunnen aanbrengen. Tegelijk met het aanbrengen van de blauwe markering worden ook de borden geplaatst, die worden afgedekt tot 1 september 2016.

Na het invoeren van de blauwe zone per 1 september 2016 zal handhaving in eerste instantie waarschuwend optreden om parkeerders te laten wennen aan de nieuwe situatie. Na ongeveer 2 weken wordt er gehandhaafd.

Parkeerschijf

In de gebieden die worden aangewezen als blauwe zone blijft bezoek gewoon mogelijk. Wel moeten bezoekers dan een parkeerschijf onder de voorruit leggen, waarna zij ter plekke maximaal 2 uur kunnen parkeren.
De huidige vergunninggebieden (een gedeelte van de Benzenraderweg, een gedeelte van het Bekkerveld, een gedeelte van de Bekkerweg, de Dr. Jaegerstraat en de Vlotstraat) blijven vergunninggebied.

Overtreding

Zorg voor een geldige parkeerschijf. Een boete voor parkeren in een blauwe zone zonder parkeerschijf of buiten de op de schijf ingestelde tijd kost € 90,- plus bijkomende administratiekosten; frauderen met een parkeerschijf kan u zelfs op het drievoudige bedrag aan boete komen te staan.

Voor bezitters van een invalidenparkeerplaats verandert niets, de huidige regeling blijft daar gewoon van kracht.

Reacties