Kindpakket ter bestrijding van kinderarmoede in Heerlen

Foto: Morguefile

De gemeente Heerlen stelt een integraal kindpakket samen om de kinderarmoede verder aan te pakken.

De situatie in Heerlen is namelijk véél slechter dan landelijk gemiddeld. Liep volgens het CBS in 2014 één op de 8 minderjarige kinderen in Nederland risico op armoede, in Heerlen is de situatie beduidend schrijnender en groeit bijna één op de 4 kinderen (23,3%) op in een huishouden met een laag inkomen. Daarmee staat Heerlen landelijk op een tweede plaats, alleen in Rotterdam is het nog droever gesteld met kinderarmoede (25,6%).

Noodzaak

Het aanpakken van kinderarmoede is dus beslist geen luxe, weet de gemeente, maar bittere noodzaak. En daarom nemen kinderen een belangrijke plaats in in het gemeentelijke armoedebeleid.
In december 2015 vond een kinderarmoedeconferentie plaats op initiatief van de gemeente . Onder de aanwezigen onder meer de toenmalige kinderombudsman, de algemeen directeur van het UWV Werkbedrijf, Stichting Leergeld, Jarige Job, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, de Kledingbank, Stichting Samen Delen, Alcander en MEE. Vanuit hun eigen ervaringen en expertise droegen al deze partijen bij aan de ontwikkeling van een integraal kindpakket, waarin alle reeds bestaande initiatieven met een aantal nieuwe ideeën zijn aangevuld. Het kindpakket moet er voor zorgen dat kinderen ondanks gebrek aan middelen toch kunnen meedoen en zich net als ‘meer gefortuneerde’ kinderen kunnen ontwikkelen.

Nieuw in het pakket zijn de volgende zaken:

  • vergoeding peuterspeelzalen wordt overgeheveld van de gemeente naar Stichting Leergeld;
  • OV voor 16 en 17 jarigen, die onderwijs buiten Heerlen volgen via de bijzondere bijstand;
  • verstrekking van een (2e hands) fiets aan kinderen vanaf 4 jaar tot middelbare school (Stichting Leergeld verstrekt fietsen aan kinderen op de middelbare school).

Niet alles kan in één keer gerealiseerd worden, in 2017 wil de gemeente kijken naar:

  • het meer betrekken van kinderen;
  • speelgoed voor kinderen van 0 tot 11 jaar en
  • kledingbonnen voor kinderen van 11 tot 14 jaar.

Reacties