Geleenbeek, Limburgs langste beek meandert nu op muziek

Componist Ruud Merx overhandigt de muziekpartituur aan voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas. In het midden staat Theo Hanssen van de Philharmonie Sittard.
Foto: Roer en Overmaas

Op 3 juni was hij voor het eerst te beluisteren: de Geleenbeek Rapsodie. Componist Ruud Merx creëerde een muzikaal eerbetoon aan het vele werk dat het waterschap in Zuid- en Limburg heeft uitgevoerd, in het bijzonder het werk dat onder de naam Corio Glana is uitgevoerd aan Limburgs langste beek, de Geleenbeek.

De Geleenbeek Rapsodie is een blijvende, muzikale, herinnering aan het waterschap dat in 2017 gaat fuseren en opgaat in het Waterschap Limburg. De Geleenbeek Rapsodie werd tijdens de MP-feesten in Geleen voor het eerst ten gehore gebracht door de Philharmonie uit Sittard. Het muziekstuk De Geleenbeek Rapsody is geschreven in zowel een harmonie- als in een fanfare versie en is via de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen gratis verkrijgbaar voor alle muziekverenigingen in Limburg.

Bron

De bron van de Geleenbeek bevindt zich in de kelders van de Benzenraderhof, een hoeve in Benzenrade (gemeente Heerlen) die op Romeinse fundamenten is gebouwd. De beek mondt na ongeveer 37 kilometer via een voormalig oude Maastak en via de voormalige grindplassen ten noorden van Ohé en Laak uit in de Maas. Met haar 170 km aan beken en zijbeken is het stroomgebied van de Geleenbeek het grootste stroomgebied binnen het Waterschap Roer en Overmaas.

Naam

De beek ontleent haar naam aan Glana, de naam van het Keltische, later Romeinse vestingstadje Glanum in Zuid-Frankrijk, dat beroemd was om zijn bron, waaruit helder en gezondheid schenkend water stroomde. Er werd zelfs een tempel gebouwd ter ere van de god(in) Glana. Het verhaal gaat dat een Romeins soldaat uit Glana gelegerd was bij een heldere beek, die hij Op-Glana noemde. Later verbasterde de naam in Op-Geleen, Oud-Geleen.

Corio Glana

Halverwege de vorige eeuw was er echter geen sprake meer van helder water in de Geleenbeek. De mijnindustrie in Zuid-Limburg zorgde ervoor dat het water ernstig vervuild raakte. Door de beek te kanaliseren werd het water zo snel mogelijk afgevoerd richting de Maas. Alle leven verdween uit de beek en er hielp geen lieve god(in) aan, totdat de mensen zelf een leefbaar milieu belangrijk(er) gingen vinden. Waterschap Roer en Overmaas was de grote initiator van het project Corio Glana waardoor de beek weer meandert, het leven weer terugkeert in en rond de beek en de mensen kunnen genieten van een prachtige, veilige omgeving. Onder de projectnaam Corio Glana is het Geleenbeekdal tussen Heerlen en Sittard de afgelopen jaren aangepakt en veel mooier geworden. Zo slingert de beek weer net als vroeger door het landschap en waar mogelijk zijn nieuwe natuurgebieden aangelegd en bestaande natuurgebieden uitgebreid. Waterschap Roer en Overmaas verwijderde tegels en verhardingen en op de natuurvriendelijk aangelegde oevers krijgen planten en dieren weer volop kans om zich te ontwikkelen. Omdat de beek en het beekdal meer water kunnen bergen is er bovendien minder kans op wateroverlast. Gemeenten zorgden voor nieuwe en verbeterde verbindingen met het VVV-routenetwerk zodat recreanten volop kunnen genieten in de natuur en langs het water en Natuurmonumenten voert het beheer over de nieuwe natuurgebieden.

Muziek voor heel Limburg

Op 1 januari 20I7 gaat Waterschap Roer en Overmaas over in het Waterschap Limburg. De Geleenbeek Rapsodie is een blijvende, muzikale, herinnering aan het vele werk dat het Waterschap Roer en Overmaas in Zuid- en Midden-Limburg heeft uitgevoerd. Daarom wordt het muziekstuk gratis ter beschikking gesteld aan alle muziekverenigingen in haar werkgebied. Geïnteresseerde muziekgezelschappen kunnen zich hiervoor wenden tot de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen. De Geleenbeek Rapsody is zowel verkrijgbaar in een harmonie- als in een fanfare versie. Het werk werd afgelopen vrijdag (3 juni) tijdens de MP-feesten in Geleen voor het eerst uitgevoerd door de Philharmonie uit Sittard.

Componist Ruud Merx overhandigt de muziekpartituur aan voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas. In het midden staat Theo Hanssen van de Philharmonie Sittard.
Componist Ruud Merx overhandigt de muziekpartituur aan voorzitter Jan Schrijen van Waterschap Roer en Overmaas. In het midden staat Theo Hanssen van de Philharmonie Sittard.

Reacties