Tentoonstelling tekeningen uit collectie van Atrium MC

Foto: Atrium Orbis

Was getekend’ toont een verzameling tekeningen waarin het thema, ‘De mens’ of ‘Het mens zijn’ gekoppeld is aan exotische taferelen, humor, engelen, sprookjes, Noord-Afrika, grotten en industrieel erfgoed. Het is een tentoonstelling waarin de tekening als volwaardig kunstwerk centraal staat.

‘Was getekend’ presenteert tekeningen van 9 kunstenaars die de bovenstaande thematiek in hun werk voeren en die naast hun schilderen ook bezig zijn met het maken van tekenwerk. Ze zijn sinds 2004 aangekocht door de toenmalige kunstcommissie, de huidige Stichting Beheer Kunstcollectie Atrium MC en de stichting Vrienden van Atrium MC, en zijn normaal gesproken te zien in de openbare ruimte van Atrium-Orbis in Heerlen.

Revival tekeningen

In de huidige tijd heeft de tekening weer een bijzondere plaats binnen de kunst. Was vroeger de tekening bedoeld als een voorstudie voor een groter werk, bijvoorbeeld een schilderij of beeld, vandaag de dag zijn tekeningen vaak als kunstwerk in galeries en musea te bewonderen. Deze omwenteling begon in de tweede helft van de negentiende eeuw, waarin belangstelling ontstond voor schetsen als autonoom kunstwerk. Sindsdien zijn er tekententoonstellingen en worden deze tekeningen door kunstverzamelaars verzameld. In de twintigste eeuw, als de tekening als kunstvorm geaccepteerd is, ontstaan er diverse verschijningsvormen en presentatietechnieken op papier. Naast de collage waren er ook kunstenaars die het papier verscheurden om een autonoom kunstwerk te maken. Later in de twintigste eeuw gingen kunstenaars ‘tekenen om het tekenen’ en werden de basiselementen van de tekenkunst – punt, lijn en vlak – centraal gesteld.

Kunstenaars

De tentoonstelling is een gevarieerde verzameling, die de toeschouwer de kans biedt kennis te maken met hedendaagse tekenkunst waarin het centrale thema ‘De mens’ of ‘Het mens zijn’ onderhuids aanwezig is. De kunstenaars hebben allen een link met Limburg, hebben een professionele beroepspraktijk en zijn bijna allemaal afgestudeerd aan de Academie Beeldende Kunsten te Maastricht. We zien de sprookjesachtige tekeningen van Brigitte van Drie, die een onheilspellende ondertoon kunnen hebben en de humorachtige snel getekende kunstwerken van Erik Habets en Dave de Leeuw. Exotische taferelen komen we tegen in de tekeningen van Keetje Mans. Engelachtige houtskool tekeningen van Angelo Timmermans worden getoond samen met de houtskool tekeningen van Arno Sijben, waarin bescherming van de mens centraal staat. Buitenlandse en industriële inspiratiebron zien we in de tekeningen van Esther de Bont en ook de inkttekeningen van cobra-achtige figuren van Lotti van der Gaag zijn in deze tentoonstelling te zien. Als laatste toont de tentoonstelling de in felle gekleurde tekeningen van Jack Ruebsaet, waarin de hedendaagse beeldcultuur wordt weergegeven.

De tentoonstelling is te bezoeken van 23 maart tot en met 8 mei 2015, in de ‘Galerij Centrale Hal’ van het ziekenhuis in Heerlen.

Reacties