Nieuw bodemonderzoek in het Thermenmuseum in Heerlen

Wethouder Jordy Clemens 'verschept' de eerste grond
Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Voor het eerst in 75 jaar wordt er sinds vandaag gegraven in het Thermenmuseum in Heerlen. Heel bijzonder, want het Romeins Badhuis is een beschermd archeologisch monument. Er is hiervoor bij hoge uitzondering toestemming verleend omdat de kans groot is dat dit onderzoek nieuwe informatie oplevert over de datering en functie van het badhuis in Heerlen.

Graven en schrapen

De toestemming is verleend onder strikte voorwaarden.
Karen Jeneson, conservator van het Thermenmuseum, vertelt dat er geen machines ingezet mogen worden en er met de hand gegraven en vooral geschraapt moet worden. De grond in het museum is immers keihard geworden doordat er geen regen bij kan. Ook de klimatologische omstandigheden in het uit 1977 stammende gebouw zijn verre van ideaal. In de winter is het te koud, in de zomer te heet. Die omstandigheden zijn min of meer de oorzaak voor het nu gestarte onderzoek. “De kans is redelijk aanwezig dat als er niets gebeurt de aanwezige historische vondsten en overblijfselen aangetast worden en op den duur kapot zullen gaan. Daarom gaan we de komende 3 tot 5 weken in eerste instantie zoeken naar meer gegevens. We verwachten dat die er nog zijn. Vijf professionals gaan met hulp van vier stagiaires drie dagen per week schrapen, graven en zeven.”

Sleuven

Op een oude, met de hand gemaakte kaart toont Jeneson waar de acht sleuven gemaakt gaan worden. “Op die specifieke plekken verwachten we waardevolle informatie boven te halen die ons meer vertelt over de geschiedenis van het Romeinse badhuis. Bij de eerdere blootlegging van het badhuis is veel materiaal gevonden, maar dat hebben ze toentertijd niet allemaal goed kunnen dateren. Dat kunnen we tegenwoordig veel beter, en we verwachten me dit onderzoek dan ook veel aanvullende informatie te krijgen.”

Vandaag de dag kan zelfs uit lichte verkleuringen van de bodem informatie worden afgeleid. Alle grond die uit de sleuven wordt gehaald, wordt gezeefd om zelfs de kleinste vondsten zeker te stellen.

Wethouder Jordy Clemens, die de officiële opening van het onderzoek verrichte door de eerste los geschraapte grond weg te scheppen, vindt het bijzonder spannend om het onderzoek naar ons Romeins Badhuis te volgen: “Het is fascinerend dat er zoveel jaar na dato nog steeds nieuwe informatie wordt gevonden!”

Restauratie museum

Naast de uitvoering van dit bodemonderzoek, gaat het Thermenmuseum volgens de nu op tafel liggende plannen ook figuurlijk op de schop. Vanwege de eerder genoemde klimatologische omstandigheden is het noodzaak dat het enige bewaarde Romeinse badhuis van Nederland adequaat gerestaureerd en beschermd wordt. Daarbij is gekozen om de overkapping over het Romeinse badhuis te vernieuwen, en de rest van de museumcollectie aan de overzijde van de Coriovallumstraat in het oude gebouw van de Kamer van Koophandel onder te brengen, zegt Hans Thuis, directeur van de gemeentelijke afdeling Historisch Goud. Beide gedeelten zouden in dat plan via een onderdoorgang met elkaar verbonden worden.

Reacties