Open Dag opgravingen Tempsplein Heerlen

Foto: Heerlen.Nieuws.nl

Zaterdag 1 oktober van 10.00 tot 16.00 uur kan iedereen een kijkje nemen bij een Romeinse spitsgracht en andere archeologische resten op het Tempsplein die bij opgravingen ter plaatse in het centrum van Heerlen gevonden zijn.

De spitsgracht mag met 5 meter diepte bijzonder worden genoemd. Archeologen zijn ter plekke om belangstellenden rond te leiden en uitleg te geven over het onderzoek.

Tempsplein

De afgelopen maanden heeft een team van archeologen bijzondere ontdekkingen gedaan op het Tempsplein in Heerlen. Daar zijn talrijke resten aan het licht gekomen van de Romeinse Vicus Coriovallum en het Castellum, de versterking uit de derde en vierde eeuw. Een aantal archeologische vondsten werpt zelfs een nieuw beeld op van het rijke Romeinse verleden van Heerlen.

Romeinse tijd

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek waren de voorgenomen rioolwerkzaamheden en de herinrichting van het plein. Omdat hier resten verwacht werden van burgerlijke en militaire bewoning uit de Romeinse tijd, zijn de rioolwerkzaamheden uitgevoerd onder toezicht van een archeoloog.

Tijdens de werkzaamheden zijn Romeinse resten teruggevonden van een secundaire Romeinse weg, gebouwfunderingen, talrijke Romeinse voorwerpen, een Romeinse spitsgracht en resten van 6 pottenbakkersovens.

Reacties