Twee politiemedewerkers verdacht van schending ambtsgeheim en ambtsmisbruik

Foto: ritzotencate / Foter / CC BY-SA

Twee medewerkers van de politie in Limburg zijn vandaag aangehouden op verdenking van schending van het ambtsgeheim en ambtsmisbruik. Het gaat om een 50-jarige man, werkzaam in het basisteam Westelijke Mijnstreek en een 25-jarige vrouw van het basisteam Heerlen. Beiden zijn werkzaam binnen de basispolitiezorg.

Daarnaast zijn 4 verdachten aangehouden die worden verdacht van betrokkenheid bij deze zaak. Hier gaat het om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, en 3 mannen uit Heerlen van 34, 35 en 46 jaar oud.

Lopend onderzoek liquidatie Sven Prins

Tijdens het rechercheonderzoek naar de moord op Sven Prins rees de verdenking dat 2 medewerkers informatie lekten. Naar aanleiding van concrete aanwijzingen dat vertrouwelijke gegevens in verkeerde handen terecht kwamen, is onmiddellijk een strafrechtelijk onderzoek gestart dat resulteerde in de aanhoudingen.

Politie, Rijksrecherche en Openbaar Ministerie Limburg

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de politie en de Rijksrecherche onder leiding van het Openbaar Ministerie Limburg. Het onderzoek naar de aard en de omvang van de vermoedelijk gelekte informatie is nog in volle gang, waarbij onderzocht wordt of er eventueel gevolgen zijn voor andere lopende opsporingsonderzoeken.

Buitenfunctiestelling

De 2 politiemedewerkers zijn inmiddels buiten functie gesteld met het voornemen tot schorsing. Beiden is de toegang tot de politiesystemen en politiegebouwen ontzegd. Inmiddels heeft de politie opdracht gegeven voor een intern disciplinair onderzoek.

Reacties