Nieuwe mede-eigenaar investeert in toekomst Roda JC Kerkrade

Foto: Roda JC Kerkrade

De Zwitserse investeerder Aleksei Korotaev heeft de intentie om een minderheidsbelang te verwerven in Roda JC Kerkrade en heeft inmiddels fondsen beschikbaar gesteld om de selectie nog in deze transferperiode te versterken. Deze eerste maatregelen van de nieuwe mede-eigenaar passen in zijn langetermijnstrategie om de club weer terug te brengen naar de subtop van de Eredivisie. De procedurele afwikkeling van de nieuwe aandelenverhouding zal binnen enkele weken worden afgerond.

Minderheidsbelang

Met de overname van een deel van de aandelen van de huidige eigenaar Frits Schrouff verwerft Aleksei Korotaev een minderheidsbelang in de Kerkraadse voetbalclub. Deze transactie komt tegemoet aan de wens van Schrouff om zijn financiële betrokkenheid af te bouwen. Vanzelfsprekend blijft 0,2 % van de aandelen in het bezit van de club zelf, hierin is de clubcultuur (o.a. naam, beeldrecht en speellocatie) ondergebracht.

De komst van de nieuwe mede-eigenaar geeft de club een solide fundament om te bouwen aan een toekomstbestendig Roda JC. Algemeen Directeur Wim Collard: “Aleksei Korotaev heeft uitgesproken ambities met onze club en voor hem blijft de stevige regionale verankering het belangrijkste. Samen met de supporters, de sponsoren en de hele regio wil hij gaan bouwen aan de toekomst van Roda JC. Dit blijkt ook uit het feit dat Frits Schrouff een rol blijft spelen als mede- eigenaar. Zo verbinden wij de regionale betrokkenheid aan het mondiale zakelijke netwerk van Aleksei Korotaev”.

Investeren in de toekomst

Aleksei Korotaev heeft de ambitie om Roda JC weer terug te brengen naar de subtop van de Eredivisie. De Zwitserse zakenman verwerft daarom niet alleen aandelen, maar investeert ook in de versterking van de selectie en de verbetering van de jeugdopleiding. Voor de korte termijn heeft hij inmiddels middelen beschikbaar gesteld om spelers aan te trekken in de transferperiode die op 31 januari aanstaande afloopt. Een van zijn doelen is om dit jaar nog te starten met het verder professionaliseren van de Voetbalacademie, omdat hij onderkent dat de jeugdopleiding een belangrijke levensader van de club is. Hiermee wordt de basis gelegd voor verdere investeringen en de terugkeer van Roda JC op het niveau dat recht doet aan de roemrijke historie van de club.

Technisch Directeur Ton Caanen: “Aleksei Korotaev investeert niet alleen, maar hij is vooral ook geïnvolveerd. Zijn betrokkenheid is groot en ook oprecht. Hij heeft een uitgesproken sporthart en is een echte teamspeler. ‘Samen‘ is zijn sleutelwoord. Vanaf onze eerste kennismaking hadden wij een klik”.

Aleksei Korotaev

Na een loopbaan in de Zwitserse bancaire sector en de internationale financiële wereld startte Aleksei Korotaev een investeringsmaatschappij met participaties en vestigingen in diverse landen. Daadwerkelijk participeren is de essentie van zijn werkwijze. Korotaev: “Ik ben zeer verheugd om samen met de heer Schrouff zijn uitzonderlijke steun voor de club verder uit te bouwen met het doel Roda z.s.m. terug te brengen in het linker rijtje. Het enthousiasme en de passie van de mensen bij Roda en de directie in het bijzonder heb ik vanaf de eerste minuut super gewaardeerd en heeft me het gevoel gegeven bij de juiste club te zijn beland om mijn ambities te verwezenlijken. Ik ben blij en trots dat de intensieve samenwerking met Ton Caanen de afgelopen maanden en de energie die hij in deze deal heeft gestoken, heeft geresulteerd in de boodschap van vandaag en ik verheug me zeer op de nauwe samenwerking met de directie van Roda JC”.

De Zwitser is een gepassioneerd liefhebber van voetbal en was in zijn jeugd een pur sang sportman die op niveau uiteenlopende sporten beoefende, zoals voetbal en schoonspringen. Hij weet uit die ervaring wat er nodig is aan faciliteiten en begeleiding om topprestaties mogelijk te maken. Nu wil hij zijn zakelijke mogelijkheden en netwerk inzetten voor een van zijn passies: een voetbalclub.

Een van zijn naaste adviseurs is de Limburger Stijn Janssen, een fiscaal jurist die in Dubai woont en werkt. Stijn Janssen: “Aan de hand van mijn vader ging ik vroeger op Kaalheide naar Roda JC en de fase waarin de club nu verkeert gaat mij aan het hart. Toen ik proefde dat Aleksei Korotaev serieus werk wilde maken van zijn ambities om te participeren in een voetbalclub heb ik hem op Roda geattendeerd. Na uitvoerig contact met Ton Caanen sinds november 2016 hebben Aleksei en ik begin januari in Kerkrade uitvoerig kennisgemaakt met de club. Aleksei werd steeds enthousiaster en de zaak kwam in een stroomversnelling. Met Aleksei Korotaev als nieuwe mede-eigenaar kan Roda doorbouwen aan de toekomst”.
Frits Schrouff: “Op de manier waarop ik Aleksei heb leren kennen heeft hij dezelfde speerpunten bij de toekomst van de club die ik bij mijn participatie voor ogen had. De aandacht voor de voetbalacademie en de terugkeer van sportieve successen wordt nu onze gezamenlijke uitdaging”.

Teamwork

De komst van een mede-nieuwe eigenaar is een geruststelling voor onze club, maar vooral ook een impuls voor alle betrokkenen om met hernieuwd elan te werken aan Roda JC.
Commercieel Directeur Nick Janssen: “Aleksei Korotaev wil samen met Frits Schrouff en de directie verder bouwen aan de ontwikkeling van onze mooie club. Ik ontmoette een business partner met een mondiaal netwerk die vooral ook het regionale netwerk koestert. De directie is een belangrijke schakel in dit proces. De komst van Aleksei Korotaev is fantastisch en wij zetten er onze schouders onder, samen met iedereen met een zwart-geel hart. En dat zijn er heel veel”.

Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Roda JC (houder van het gouden aandeel) heeft enthousiast ingestemd met dit voornemen en ziet hierin ook de kans om de volgende stap binnen de doelstellingen van de club mogelijk te maken.

Tekst en bron: Roda JC Kerkrade.

Reacties