Partijen tekenen samenwerkingsovereenkomst Schinkelkwadrant-Zuid

Foto: Gemeente Heerlen

Vrijdag 10 juli 2020 tekenden Peter van Zutphen, wethouder van de gemeente Heerlen en Miriam Jongen, directeur VOC/VBC, de samenwerkingsovereenkomst voor de gebiedsontwikkeling Schinkelkwadrant-Zuid in Heerlen.
Sinds maart 2020 zijn de gemeente Heerlen en VOC/VBC die voor circa 25% eigenaar zijn van het gebied, met elkaar in gesprek.

Breed gedragen stedenbouwkundig plan

Dit heeft geleid tot een breed gedragen stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen voor Schinkelkwadrant-Zuid.
Peter van Zutphen vindt dat met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst een constructief proces afgerond wordt. “Met deze samenwerking geven wij door middel van een integrale gebiedsontwikkeling vorm aan de realisatie van een nieuw woongebied. En daarmee voegen wij een prachtige parel toe aan de ruimtelijke kwaliteit van Heerlen. Hiermee is weer een volgende mijlpaal bereikt in de ontwikkeling van het centrum en Central Park”, aldus de wethouder.

Bidbook Urban Heerlen

Central Park Heerlen is onderdeel van één van de vier deelgebieden uit het Bidboek Urban Heerlen, waarmee de gemeente Heerlen, in samenwerking met partners IBA Parkstad, Provincie Limburg en Stadsregio Parkstad Limburg aan de slag zijn. Het gebied bestaat uit de onderdelen Schinkel-Noord, Schinkel-Zuid, het Van Grunsvenplein en de Promenade. De samenwerking met VOC/VBC zet een belangrijke stap in de revitalisatie van dit deel van het Heerlense centrum. Immers ontwikkelen van het centrum doe je samen. “Samenwerken lukt alleen door met elkaar te praten en hetzelfde doel voor ogen te hebben”, aldus Miriam Jongen.

Transformatie

De herontwikkeling van Schinkelkwadrant-Zuid is één van de beeldbepalende projecten binnen de beoogde transformatie van Heerlen centrum. Het globale toekomstbeeld voor Schinkelkwadrant-Zuid is dat van een ‘urban’ woonmilieu in een groene setting, centraal gelegen ten opzichte van stedelijke voorzieningen zoals theater, winkels, horeca en openbaar vervoer. Zo creëer je ruimte om elkaar te ontmoeten. Het door IBA Parkstad opgestelde Stedenbouwkundig & landschappelijk contourenplan ‘Central Park Heerlen’ is daarbij het vertrekpunt.

Parkachtige setting

Het Burgemeester Van Grunsvenplein, een ander IBA project en nu nog een leeg steenachtig plein, is ook onderdeel van deze groene herinrichting van de totale openbare ruimte. Evenals de Promenade II.
Het Parkstad Limburg Theater komt daarmee in een fantastische parkachtige setting te staan. Het is een sprekend voorbeeld van hoe ingespeeld wordt op veranderend koop- en woongedrag, door het realiseren van een aantrekkelijk stedelijk gebied in het groen, in combinatie met woningbouw. Tegelijkertijd worden oorspronkelijke zichtlijnen hersteld. Een belangrijke stap in een project van regionaal belang is nu gezet.

De afgebeelde impressies geven een indruk van de stedenbouwkundige massa Schinkelkwadrant-Zuid.

 

Reacties