Vanaf begin juli controles op hondenbezit in gemeente Heerlen

Foto:

Vanaf 1 juli gaan controleurs in de gemeente Heerlen huis-aan-huis weer controleren op het bezit van honden. Deze jaarlijkse controles worden uitgevoerd door BsGW, de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen. Voor de ondersteuning bij de uitvoering van de controle is het Velpse bureau LEGITIEM BV in de arm genomen.

De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Als de controleur bij u aanbelt kan hij zich legitimeren, vraag daarnaar! Bij twijfel over de echtheid of geldigheid van een identiteitsdocument kunt u een aanvullende legitimatie vragen en zo nodig contact opnemen met BsGW.
Uiteraard zullen bij de controles de voorgeschreven maatregelen als gevolg van het coronavirus (1,5 meter afstand en hygiënemaatregelen et cetera) in acht worden genomen.

Is uw hond aangemeld?

Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogte van de aanslag.
Het tarief voor de hondenbelasting vindt u op de website www.bsgw.nl.
Als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald, zal de controleur deze hond(en) aanmelden. Er kan dan ambtshalve een aanslag hondenbelasting worden opgelegd.

Boete

BsGW adviseert hondeneigenaren die één of meer hond(en) niet hebben aangegeven, dit zo spoedig mogelijk te doen. Daarmee kunnen onnodige boetes worden voorkomen. Als tijdens de controle blijkt dat de houder van één of meer honden geen aangifte heeft gedaan, dan loopt deze het risico dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd.

Aangifte via internet

Het aanmelden of afmelden van een hond, kan het snelste via de persoonlijke pagina op de website www.bsgw.nl. Ook wijzigingen in het aantal honden kunt u hier doorgeven.
Log in met uw DigiD. De melding is dan direct geregeld.

Burgers die geen internet hebben, kunnen een hond ook telefonisch aanmelden via de BsGW-telefoon: 088 – 8420 420. Houd uw BSN bij de hand als u belt. Medewerkers van de BsGW-telefoon zijn van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

Meer informatie over de hondenbelasting is te lezen op de website BsGW.

Reacties