Noodverordening van kracht in verband met coronavirus

Foto: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Op dinsdag 17 maart heeft de voorzitter van Veiligheidsregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-Te Strake een noodverordening getekend.
De maatregelen van het kabinet van zondag 15 maart zijn hierin vertaald naar regels. Op basis van die regels kunnen gemeenten optreden als iemand er zich niet aan houdt.

Dit artikel vat kort samen wat kan en wat niet. Met deze regels wil de Veiligheidsregio zorgen voor een gecontroleerde verspreiding van COVID-19.

Evenementen

Het is verboden samenkomsten waar meer dan 100 mensen tegelijk aanwezig zijn:

  • te organiseren
  • te laten ontstaan
  • eraan deel te nemen.

Daarom zijn bijvoorbeeld bioscopen, theaters, concertzalen en musea ook gesloten.
De regel geldt niet voor de dagelijkse gang van zaken in het openbaar vervoer.
En de regel geldt ook niet in gebouwen van onderwijs-, overheids- en zorginstellingen.

Horeca

Eet- en drinkgelegenheden waar ter plekke eten en drinken gekocht en gebruikt kan worden, moeten dicht blijven. Hieronder vallen ook eet- en drinkgelegenheden in winkelcentra, grote supermarkten of (woon-)warenhuizen. Wél open mogen blijven:

  • bedrijfskantines die niet voor publiek toegankelijk zijn
  • hotels (behalve het restaurant)
  • catering
  • bezorgen en afhalen. Maar vermijd drukte. Zorg dat u niet met andere mensen dicht op elkaar staat en neem uw consumptie mee naar huis (niet ter plaatse opeten).

Sportaccommodaties

Sportaccommodaties zijn gesloten. Met sportaccommodaties wordt bedoeld: sport- en fitnessclubs, zwembaden, sporthallen en sportvelden.

Overige locaties

Ook de volgende locaties zijn verboden om open te zijn:

  • sauna’s (ook bijvoorbeeld spa, hammam, beautyfarm)
  • seksclubs
  • coffeeshops (afhalen mag wel).

De complete tekst van de noodverordening is hier te lezen.

Reacties