Geen bezoek in Zuyderland Medisch Centrum vanaf 16 maart 08.00 uur!

Foto: Heerlen.nieuws.nl

In Zuyderland Medisch Centrum is bezoek vanaf maandagochtend 8.00 uur tot nader bericht niet meer toegestaan. Deze maatregel geldt voor al onze ziekenhuislocaties. Zuyderland heeft helaas geen andere keuze dan tot deze ingrijpende maatregel over te gaan. Dit doen zij om de opmars van het corona-virus in de ziekenhuizen een halt toe te roepen en alle patiënten, medewerkers en bezoekers te beschermen.

Snelle verspreiding coronavirus

Onze regering heeft ingrijpende maatregelen afgekondigd om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.
Het aantal besmettingen neemt ondanks alle maatregelen (ook regionaal) snel toe en de verspreiding blijkt in hoge mate onvoorspelbaar.
Ook landelijk wordt aangenomen dat de verspreiding de komende weken alleen maar toeneemt.
Beschermende materialen zijn op dit moment enorm schaars. Alle beschermende materialen (mondkapjes, et cetera) hebben ze nodig voor onze medewerkers.​​​​​​​​​​​​​

Gezondheid en veiligheid

Omdat binnen Zuyderland de gezondheid en veiligheid van patiënten, medewerkers en bezoekers altijd voorop staat, heeft het medisch centrum op basis van al deze ontwikkelingen besloten bezoek in geen enkele ziekenhuislocatie meer toe te staan.
Dit is een heel lastig besluit geweest. Het gaat hun aan het hart dat patiënten tijdelijk niet meer bezocht kunnen worden door hun naasten in onze ziekenhuizen. Ook begrijpen ze heel goed dat zeker in deze fase van ongerustheid en angst het directe contact van mens tot mens erg belangrijk voor iedereen is.
Maar in deze uitzonderlijke crisissituatie is het voorkomen van iedere besmetting van het grootste belang. Zeker omdat in de ziekenhuizen patiënten zijn opgenomen met een (zeer) kwetsbare gezondheid, de groep mensen die de meest ernstige gevolgen van het virus kan ondervinden.

Menselijke maat

Hoe vervelend Zuyderland deze maatregel ook vindt, ze gaan er uiteraard alles aan doen om patiënten en naasten op andere manieren in contact te laten blijven.
Naast bellen, Skype en de mogelijkheid om een attentie af te geven aan de hoofdingang, zullen ze extra individuele aandacht en zorg voor patiënten op hun eigen afdeling aanbieden.
Het spreekt voor zich dat ze in het geval van kinderen, terminale patiënten én patiënten waarvan de gezondheidstoestand in de komende dagen ernstig verslechtert individuele bezoekafspraken maken met hun naasten.
Bezoekers die uitzonderlijke toegang krijgen, krijgen allemaal een bezoekersbadge aangeboden. Zodat duidelijk herkenbaar is dat zij toestemming hebben om op een afdeling aanwezig te zijn.

Reacties