Nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) op Heerlerbaan

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Er komt een nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in de wijk Heerlerbaan. Deze moet over zo’n twee jaar gerealiseerd zijn op de plek van het huidige schoolgebouw van OBS de Tovercirkel aan de Vullingsweg.

Het huidige schoolgebouw van de Tovercirkel verkeert momenteel in dusdanig slechte bouwkundige staat dat sloop en nieuwbouw de enige voor de hand liggende optie is.
Het schoolgebouw is verbonden met gemeenschapshuis de Caumerbron.
Naar de toekomstbestendigheid van dit gemeenschapshuis en alle andere maatschappelijke voorzieningen in stadsdeel Heerlerbaan voert de gemeente momenteel een onderzoek uit. Daarbij kijken ze ook naar de functie van de twee winkelcentra; waaronder winkelcentrum Giesen-Bautsch dat pal naast de BMV ligt, het buurthuis en de bieb op Heerlerbaan. De bewoners van Heerlerbaan is gevraagd mee te werken aan dit onderzoek en ontvingen hierover afgelopen week een brief.

Twee scholen onder één dak

Met de nieuwe Brede Maatschappelijke Voorziening wil de gemeente in ieder geval niet langer wachten. Het wordt een ontmoetingsplek waar allerlei maatschappelijke activiteiten kunnen plaatsvinden.
In de BMV Heerlerbaan komen in ieder geval twee scholen onder één dak: de hoofdlocatie van OBS de Tovercirkel en van R.K. basisschool de Windwijzer.
Daarnaast trekken er ook nog andere kindfuncties in, zoals peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Tijdens de bouw worden de school- en lesactiviteiten van de OBS de Tovercirkel tijdelijk verplaatst.
De gemeente kijkt op dit moment in overleg met het schoolbestuur naar een geschikte plek voor deze tijdelijke huisvesting.
De dislocatie van OBS de Tovercirkel aan de Benzenraderweg in Douve Weien blijft gewoon behouden, ook na realisatie van de BMV Heerlerbaan.

Planning

De twee scholen werken op dit moment aan het opstellen van hun visie en wensen. Dit gebeurt eerst afzonderlijk en dan gezamenlijk.
Aan het einde van dit jaar moet er dan een compleet programma van wensen liggen. De gemeente toetst dat aan de beschikbare bouwkundige en financiële ruimte. Daarna komt er een definitief plan.
De ambitie is om de Brede Maatschappelijke Voorziening begin 2022 in gebruik te nemen.

Reacties