CAO-actie in Zuyderland op woensdag 20 november

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De vakbonden hebben bekendgemaakt dat op woensdag 20 november diverse afdelingen een zondagsdienst draaien in Zuyderland Medisch Centrum. Dit gebeurt in het kader van de landelijke actiedag voor een betere ziekenhuis-cao.

Zondagsdiensten

Een zondagsdienst betekent dat betrokken werknemers wat betreft de patiëntenzorg werken alsof het zondag is. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd is en blijft.

Afdelingen

In Zuyderland Medisch Centrum gaat het om de volgende afdelingen:

 • Dag- en Kinderdagverpleging (beide locaties);
 • Nuchtere Opname Afdeling (beide locaties);
 • Preoperatieve screening (beide locaties);
 • Operatiekamers (beide locaties);
 • Medische Beeldvorming (Radiologie – beide locaties – en Nucleaire Geneeskunde Heerlen). Nucleaire Geneeskunde Sittard-Geleen is WEL geopend;
 • Laboratoria – KCHL, Poliklinische Bloedafname/Trombosedienst en Medische Microbiologie (beide locaties);
 • Centrale Sterilisatie Afdeling (beide locaties);
 • Dialyse (locatie Sittard-Geleen);
 • Fysiotherapie (Heerlen);
 • Medische Fotografie;
 • Capaciteitsplanners backoffice & planningsfunctionaris frontoffice (beide locaties).

Poliklinieken

 • Cardiologie (SG/HRL);
 • Chirurgie (SG/HRL);
 • Dermatologie (SG/HRL/BRS/KRK);
 • Endoscopie (SG/HRL);
 • Gipskamer (SG);
 • GRZ (SG);
 • Gynaecologie (SG);
 • Kindergeneeskunde (SG);
 • KNF &Vaatfunctie (SG/HRL/BRS);
 • KNO (SG/HRL);
 • Longziekten & Longfunctie (SG/HRL);
 • MDL (SG/HRL);
 • Mond-,Kaak- & aangezichtschirurgie/ implantologie (SG/HRL);
 • Neurochirurgie (HRL);
 • Orthopedie (SG/HRL);
 • Ouderengeneeskunde (SG);
 • Pijnbestrijding (SG/HRL);
 • Plastische Chirurgie (SG/HRL);
 • Reumatologie (SG/HRL);
 • Urologie & behandelkamer (SG/HRL).

Verpleegafdelingen:

 • Cardiologie (SG/HRL);
 • Chirurgie (SG/HRL);
 • KNO (SG/HRL);
 • Plastische Chirurgie (SG/HRL);
 • Urologie (SG/HRL);
 • Gynaecologie (SG/HRL);
 • Interne Geneeskunde (SG/HRL);
 • MDL (SG);
 • Orthopedie (SG/HRL);
 • Ouderengeneeskunde (SG);
 • Revalidatiekliniek verpleegafdelingen (SG).

Op de verpleegafdelingen wordt visite gelopen zoals op een normale zondag.

Locaties: SG Sittard-Geleen, HRL Heerlen, BRS Brunssum, KRK Kerkrade.

De deelnemende poliklinieken en alle (externe) bloedpriklocaties van Zuyderland zijn woensdag 20 november gesloten. Spoedzorg gaat altijd door. Bij twijfelgevallen dient het begrip ‘spoed’ in het voordeel van de patiënt te worden uitgelegd.

Patiënten van wie de afspraak niet kan doorgaan, zijn of worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Kijk hier voor de veelgestelde vragen over de CAO-acties.

Reacties