Lezing over ouderenmishandeling in Luciushof Heerlen

Foto: Free Photos via Pixabay

De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad organiseert aanstaande donderdag 10 oktober 2019 om 14.00 uur in de Luciushof een lezing over ouderenmishandeling.
Voor leden is de toegang gratis (ledenpasje s.v.p. meenemen). Ook niet-leden zijn van harte welkom, zij betalen een kleine bijdrage van € 3,-.
De lezing duurt ongeveer anderhalf uur. Ook is er een kleine pauze ingelast, waarin iedere bezoeker gebruik kan maken van een gratis kop koffie of thee. De lezing wordt verzorgd door Jo Linders, voorlichter van de Unie KBO/PCOB.

Ouderenmishandeling

Er zijn onderwerpen waarvan we tien, of misschien zelfs vijf jaar geleden, nog geen weet hadden.
Ouderenmishandeling is zo’n onderwerp. En toch is het duidelijk dat hier geen sprake is van een ‘hype’, maar dat we er de komende jaren nog veel mee te maken zullen hebben. Er komen namelijk meer ouderen: mensen worden steeds ouder èn ouderen blijven langer thuis wonen. Dat zorgt voor meer gevallen waarin ouderen te maken krijgen met geweld in de privésfeer.

Geweld in huiselijke kring

Ouderenmishandeling is een thema binnen geweld in huiselijke kring.
Ouderen die door veranderingen in hun fysieke of geestelijke gezondheid afhankelijk zijn van hulp en ondersteuning kunnen slachtoffer worden van ouderenmishandeling. Zij kunnen psychisch of fysiek worden mishandeld, worden verwaarloosd, seksueel misbruikt of financieel worden uitgebuit door een bekende van wie zij afhankelijk zijn. Dit geldt zowel voor ouderen die zelfstandig wonen als voor ouderen in zorginstellingen. De pleger kan iemand uit de huiselijke kring of uit een professionele setting zijn. Soms wordt ouderenmishandeling met opzet gepleegd. Maar er kan ook sprake zijn van ontspoorde zorg door overbelaste of onkundige mantelzorgers of professionals.

Lichte en zware vormen

De term ‘ouderenmishandeling’ is in zorg en beleid ingeburgerd, maar klinkt vaak zwaar, zeker als het om ontspoorde zorg gaat. Stelselmatig kortaf zijn tegen een aandacht vragende oudere, of eens wat voor je zelf aanschaffen bij het boodschappen doen is zeker niet goed te praten, maar zal in veel ogen geen mishandeling zijn. Omdat er geen andere term beschikbaar is wordt het ouderenmishandeling genoemd. Hieronder kunnen dus zowel hele zware als hele lichte vormen vallen.

Tijdens de themabijeenkomst wordt een en ander uitgelegd. U krijgt inzicht in wat ouderenmishandeling eigenlijk is, wie daders en slachtoffers zijn, tips ter voorkoming en signalering van ouderenmishandeling en de actuele cijfers.

Reacties