Laatste loodjes bij werkzaamheden aan Buitenring

Foto: Projectteam Buitenring Parkstad Limburg

Maandagochtend 30 september 2019 wordt het laatste deel van de Buitenring in gebruik genomen. Het betreft het turboverkeersplein en de toe- en afrit A76 in de rijrichting Kerensheide.
Vóórdat het zover is voert de Aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg dit weekend werkzaamheden uit op en rondom de A76 ter hoogte van Schinnen/Nuth en op de Buitenring.

Weekendwerkzaamheden A76 27 tot en met 30 september

In het weekend van 27 tot en met 30 september wordt de nieuwe afrit van de A76 in de rijrichting Kerensheide aangesloten en in gebruik genomen. Om ruimte te maken voor deze nieuwe afrit is het noodzakelijk om de bestaande toerit 5 Nuth, vanaf de Daelderweg richting Kerensheide, definitief af te sluiten vanaf vrijdagavond 27 september 21.00 uur. De bestaande toerit wordt vrijdagnacht verwijderd. Zaterdagnacht wordt asfalt en belijning voor de nieuwe afrit 5 Nuth komende vanuit Heerlen aangebracht. Zondagnacht wordt geleiderail geplaatst. In de hiervoor genoemde nachten zal de rechter rijstrook van de A76 in de rijrichting Kerensheide steeds afgesloten zijn.

Omleidingsroute afgesloten toerit 5 Nuth

Verkeer dat gebruik wil maken van toerit 5 Nuth richting Kerensheide, wordt gedurende het weekend van 27 tot en met 30 september omgeleid via de Daelderweg, de nieuwe Nutherweg en de bestaande toerit 4 Schinnen (zie situatietekening 1).

Weekendwerkzaamheden Buitenring 27 tot en met 30 september

Om het laatste deel van de Buitenring in gebruik te kunnen nemen, dient eerst nog de tijdelijke verbinding tussen de Daelderweg en de Buitenring ter hoogte van de fietstunnel Kathagen te worden verwijderd en de definitieve aansluiting op de Buitenring richting het turboverkeersplein aangelegd. Hiervoor wordt de Buitenring tussen de Daelderweg en aansluiting Randweg/Naanhof afgesloten van vrijdag 27 september 21.00 uur tot maandag 30 september vóór de ochtendspits.

Omleidingsroute tijdens weekendafsluiting Buitenring

Doorgaand verkeer vanaf de A76 richting Brunssum en Landgraaf en vice versa wordt grootschalig omgeleid via de A76, N281, Avantis en de Buitenring (zie situatietekening 2).

Lokaal verkeer tussen Nuth, Vaesrade en Hoensbroek wordt in twee richtingen omgeleid via de Lus Leeuwerweg, Kathagen, Vaesrade, Hommerterweg en de Randweg (zie situatietekening 1). De Geitenweg blijft gewoon bereikbaar vanaf de Daelderweg.

Op vrijdagavond 27 september vóór 21.00 uur wordt de fietstunnel Kathagen opengesteld voor fietsers in twee richtingen en wordt de Lus Leeuwerweg opengesteld voor (vracht)autoverkeer in twee richtingen. Deze situatie blijft ook na 30 september voorlopig van kracht. Vanaf 30 september wordt ook het fietspad tussen de Geitenweg en de Schuureikenweg in twee richtingen in gebruik genomen.

Weekendwerkzaamheden Reijmersbekerweg 27 tot en met 30 september

Op maandagochtend 30 september vóór de ochtendspits wordt de Reijmersbekerweg in twee richtingen in gebruik genomen.
Om dit mogelijk te maken moet de splitsing Daelderweg/Reijmersbekerweg aangepast worden. Dit gebeurt in het weekend van 27 tot en met 30 september. De Reijmersbekerweg wordt daarom vanaf vrijdagavond 27 september 21.00 uur gedurende het weekend afgesloten. Verkeer dat vanaf de rotonde Nieuwe Nutherweg gebruik wil maken van de Reijmersbekerweg, wordt omgeleid via de Horsel/Daelderweg (zie situatietekening 1).

Herinrichting kruising Daelderweg/Van Eynattenweg

Vanaf 30 september zal de verkeerssituatie op de kruising Daelderweg/Van Eynattenweg een stuk rustiger zijn. Het turboverkeersplein heeft de uitwisselfunctie tussen het verkeer van de A76, Buitenring en lokale wegen dan overgenomen. De verkeerslichten worden daarom in het weekend van 27 tot en met 30 september uit gebruik genomen. Ook de indeling van de kruising wordt aangepast op het verkeersaanbod (zie situatietekening 3). Hiertoe worden deze en komende week werkzaamheden uitgevoerd. Overdag gebeurt dit buiten de invloed van het verkeer. In de doordeweekse nachten vinden werkzaamheden in het verkeer plaats. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer om de werkzaamheden heen te leiden.

Ingebruikname turboverkeersplein en laatste deel Buitenring 30 september

Maandagochtend 30 september vóór de ochtendspits wordt het turboverkeersplein, de nieuwe afrit 5 Nuth komende vanuit Heerlen en de nieuwe toerit 5 Nuth richting Kerensheide in gebruik genomen. Tevens wordt het laatste deel van de Buitenring vanaf Kathagen tot aan het turboverkeersplein in gebruik genomen. Vanaf dat moment worden de bestaande afrit 4 Schinnen komende vanuit Kerensheide en de bestaande toerit 4 Schinnen richting Kerensheide definitief afgesloten.

Situatietekening 1:
Afsluitingen en omleidingsroutes weekend 27 t/m 30 september

laatste werkzaamheden Buitenring

 

Situatietekening 2: Omleidingsroute doorgaand verkeer tussen A76 en Brunssum/Landgraaf

 

Situatietekening 3: Aangepaste indeling kruising Daelderweg

Reacties