Strategische samenwerking Brightlands en Defensie

Foto: Brightlands Smart Services Campus

Het Ministerie van Defensie gaat gebruik maken van innovaties die zijn bedacht en ontwikkeld op de vier Brightlands campussen in Limburg.
Het ministerie is vooral geïnteresseerd in innovaties en toegepast onderzoek bij Brightlands op het gebied van smart materials, 3D Printing, metabolisme, future food, smart services en blockchain.

Toekomst

Defensie denkt innovaties op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, slimme data en gezonde voeding goed te kunnen gebruiken binnen de krijgsmacht van de toekomst. Het partnerschap loopt in eerste instantie de komende twee jaar. Met deze samenwerking wordt het Ministerie van Defensie onderdeel van het eco-systeem van de vier campussen. Binnen het partnerschap wordt verder verkend op welke manieren Defensie en Brightlands van meerwaarde voor elkaar kunnen zijn.

Projecten

Op dit moment loopt er op de campus in Geleen al een gezamenlijk project van Defensie en Brightlands Material Center (BMC) op het gebied van 3D printing met financiering van het ministerie.
Staatssecretaris Barbara Visser: “Defensie wordt overal ter wereld ingezet en dat heeft impact op bijvoorbeeld de gezondheid en het klimaat. Daarom probeert Defensie de logistieke footprint te verkleinen met bijvoorbeeld 3D-printing, waterwinning en zonnepanelen in onherbergzame gebieden. Het kan soms gewoon sneller, simpeler en goedkoper. Soms lopen we tegen de grens van onze kunnen aan en hebben we de knappe koppen nodig van organisaties, bedrijven en instituten om ons verder te helpen. Ik verwacht mooie dingen uit dit samenwerkingsverband met Brightlands!”

Saskia Goetgeluk namens de CEO’s van de vier Brightlands campussen. “We hebben gezien voor welke grote en belangrijke opgaven Defensie staat. Dat de innovaties van Brightlands daaraan kunnen bijdragen, geeft een enorme boost aan alle ondernemers, wetenschappers en studenten binnen de samenwerking op alle campussen en tússen de campussen.”

Vertrouwen

Joost van de Akker, gedeputeerde van de Provincie Limburg, vindt dit strategisch partnerschap een belangrijke stap voor de toekomst. “Het ministerie maakt gebruik van innovaties die bedacht zijn bij Brightlands, zoals cybersecurity. Deze samenwerking laat het grote vertrouwen zien van het ministerie en dat is niet alleen goed voor Brightlands, maar ook voor het Limburgs bedrijfsleven, van grote bedrijven tot en met het midden- en kleinbedrijf. Zo fungeert Brightlands als de motor voor nieuwe banen en dat is exact de bedoeling.”

Reacties