Middeleeuwse resten gevonden onder Pancratiusstraat

Foto: Afdeling Communicatie gemeente Heerlen

Archeologisch onderzoek bij de sloop van enkele panden langs de Pancratiusstraat in Heerlen heeft resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd blootgelegd. De panden maken plaats voor de uitbreiding van Poppodium Nieuwe Nor en de realisatie van Urban studio’s.

Archeologisch onderzoek

Het terrein bevindt zich net buiten de grachten van het Middeleeuwse Landsfort Herle.
In 2005 heeft archeologisch onderzoek op het ernaast gelegen terrein, bij de bouw van Poppodium Nieuwe Nor, ook al veel sporen en vondsten aan het licht gebracht. De verwachting dat op deze locatie nog meer interessante archeologische resten aanwezig zouden zijn, was dan ook groot en wordt nu bevestigd door het lopende archeologische onderzoek.

Kelders en waterputten

Naast vondsten en grondsporen zijn ook oudere kelders en waterputten aanwezig in het gebied. Die werden voorafgaand aan de sloop in kaart gebracht door een bouwhistoricus, maar zijn nu ook ter plekke zichtbaar. Archeologen zullen deze resten verder onderzoeken en vrij leggen.
Wethouder erfgoed Jordy Clemens: “Archeologisch onderzoek levert altijd nieuwe informatie op. Die kennis gaan we de komende jaren gebruiken om de ondergrondse wereld van Middeleeuws Heerlen voor iedereen zichtbaar te maken!”

Het onderzoek zal niet alleen informatie geven over de stedelijke ontwikkeling van Heerlen vanuit het Middeleeuwse Landsfort Herle tot de stad die het vandaag is, maar ook over de leef- en eetgewoonten van de bewoners die door de eeuwen heen op deze plek gewoond hebben.

Zichtbaar en beleefbaar maken

In het kader van de met het Rijk gesloten Regiodeal zal er de komende jaren extra aandacht worden besteed aan het zichtbaar en beleefbaar maken van het middeleeuwse Landsfort Herle. Onder meer door de historische structuren opnieuw zichtbaar te maken bij de herinrichting van de openbare ruimte.

De opgraving is woensdag en donderdag tussen 10.00 – 16.00 uur publiekelijk te bezichtigen. In het pand van het voormalige Sporthuis Diana aan de Pancratiusstraat 37 geven archeologen uitleg over de aangetroffen vondsten en het onderzoek.

Reacties