Deel VGZ-patiënten wacht wachttijd van 8 weken bij Zuyderland

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Coöperatie VGZ (VGZ) heeft met Zuyderland Medisch Centrum voor 2019 afspraken gemaakt over het maximale budget voor de door Zuyderland te verlenen zorg aan VGZ-verzekerden. Dit budget wordt in 2019 naar verwachting overschreden door een hoger aantal VGZ-verzekerden dat zich met hun zorgvraag tot Zuyderland wendt.
Om overschrijding van het budget te voorkomen, heeft VGZ aan Zuyderland gevraagd om per 9 augustus 2019 een extra wachttijd van 8 weken in te stellen voor een beperkt aantal planbare behandelingen.

Planbare zorg

Het gaat om: staar, heup- of een knievervanging, liesbreuk en enkele planbare KNO-aandoeningen. De extra wachttijd geldt tot en met 31 december 2019.
Voor andere zorgvragen geldt deze maatregel niet.
Ook voor kinderen, spoedgevallen of VGZ-verzekerden met een restitutiepolis geldt geen langere wachttijd.

Alleen nieuwe patiënten

Er zijn geen gevolgen voor VGZ-patiënten die al in behandeling zijn bij Zuyderland. Alleen voor nieuwe VGZ-patiënten die vanaf 9 augustus worden doorverwezen naar Zuyderland.
Indien de VGZ-verzekerde elders eerder geholpen wil worden, kan deze contact opnemen met de afdeling Zorgadvies en bemiddeling van VGZ.

De Raad van Bestuur van Zuyderland betreurt de maatregel, maar is gebonden aan de keuzes die VGZ hierin maakt.

Coöperatie VGZ

Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, Zorgzaam, IZA en UMC.

Reacties