Werkzaamheden Heerlerbaan, Locht, Valkenhuizerstraat en Roda JC Ring

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Deze week is een begin gemaakt met de wegwerkzaamheden op de Heerlerbaan, Locht, Valkenhuizerstraat en de Roda J.C. Ring in Heerlen-Zuid. Zeker tot en met eind mei verricht Wegenbouw Kurvers namens de gemeente Kerkrade en de gemeente Heerlen onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltwegen.

Wegwerkzaamheden

De werkzaamheden vinden vanaf 11 maart plaats op de Heerlerbaan, Locht, Valkenhuizerlaan en de Roda J.C. Ring.
De onderhoudswerkzaamheden behelzen het vervangen van het oude asfalt door een nieuwe laag asfalt.
Verder worden voor een betere verkeersafwikkeling enkele aanpassingen uitgevoerd worden aan de weginrichting en het busstation. Hiermee zal de verkeersafwikkeling richting oprit Imstenraderweg en de verkeersafwikkeling op de rotonde Locht en het busstation beter verlopen.
De uitrit Roda Boulevard aan de afrit Imstenraderweg zal worden aangepast. Het verkeer zal daar in de nieuwe situatie naar de rechter rijstrook geleid worden.

Fasering van de werkzaamheden

Om de bereikbaarheid van de omliggende gebieden zo goed mogelijk in stand te houden verlopen de werkzaamheden in 7 fases. Per fase wordt het weggedeelte waaraan de aannemer op dat moment aan het werk is geheel afgesloten voor het verkeer. Deze week was dat de Oud Valkenhuizerstraat, de afrit van de Euregioweg vanuit richting Kerkrade naar de Heerlerbaan naast tankstation Brouwers.
Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer via omleidingen omgeleid.
Er zijn dus periodes waarin men vanuit de Heerlerbaan niet rechtdoor naar Locht, Kerkrade in kan rijden en andersom. Ook de op- en afritten van de Euregioweg zullen tijdelijk niet bereikbaar zijn.

Afzettingen en omleidingen worden met omleidingsborden aangegeven.

In verband met de bereikbaarheid worden tijdelijke maatregelen getroffen.
In de Valkenhuizerlaan zal tijdelijk 2-richtingverkeer mogelijk zijn, linksaf uitrijden naar de Euregioweg wordt mogelijk gemaakt, komende vanaf de Euregioweg rechtsaf de Valkenhuizerlaan inrijden wordt mogelijk gemaakt.

Planning onder voorbehoud

Als alles volgens planning loopt hoopt de aannemer op 29 mei 2019 klaar te zijn met het gehele werk, zodat voor Hemelvaartsdag (30 mei) en Pinksteren (9 en 10 juni) de wegen weer volledig opengesteld zijn.
Maar de aannemer is wat zijn werkzaamheden betreft afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook kunnen er zich onvoorziene omstandigheden voordoen.
Indien in fase 6 (vóór 30 mei) duidelijk wordt dat de planning niet gehaald gaat worden dan zal er na fase 6 een tijdelijke stop volgen.
Ná Hemelvaart en Pinksteren (10 juni) zullen dan pas de overige werkzaamheden (fase 7) uitgevoerd worden. Deze zullen dan nog ongeveer een maand gaan duren.

Onderstaand een globaal overzicht van de nu geplande tijden van de fases. Dit is heel nadrukkelijk een voorlopige planning.
Onder de tekst een kaart waarop de fasering per wegdeel is aangegeven.

Fase        Datum

  • Fase 1     11 maart – 14 maart
  • Fase 2     11 maart – 26 maart
  • Fase 3     22 maart – 26 maart
  • Fase 4     28 maart – 9 april
  • Fase 5     10 april – 1 mei
  • Fase 6     2 mei – 29 mei
  • Fase 7     2 mei – 29 mei

Reacties