Woningen aan Joost van Vondelstraat Molenberg feestelijk opgeleverd

Foto: Wonen Zuid

Afgelopen maandag 11 maart vond de oplevering plaats van 24 levensloopbestendige en energiezuinige woningen aan de Joost van Vondelstraat in de wijk Molenberg in Heerlen.
Dat gebeurde samen met de nieuwe bewoners, wethouder Jordy Clemens van de gemeente Heerlen en enkele andere genodigden, die de onstuimige, zelfs bij vlagen stormachtige elementen moesten trotseren om bij deze feestelijke oplevering aanwezig te zijn.
Wethouder Jordy Clemens en directeur Marc Schroten van opdrachtgever Wonen Zuid besloten dan ook de toespraken kort te houden.
Daarna werd met de bewoners de oplevering iets verderop gevierd in het nabijgelegen Pius Vista.

Van sloop tot levensloop

De nieuwe woningen zijn gerealiseerd op de plek van een 30-tal ‘witte woningen’ en winkels met bovenwoningen in de Joost van den Vondelstraat. Die stonden daar een behoorlijke poos leeg te wezen en te verpieteren eer zij begin vorig jaar door de sloper met de grond gelijk werden gemaakt.

De troosteloze aanblik van destijds is een klein jaar later drastisch veranderd.
De 24 nieuwe woningen die ervoor in de plaats zijn gekomen zijn energiezuinig en levensloopbestendig uitgevoerd. Geschikt dus voor bewoning door mensen in verschillende levensfases.
Hetgeen nu ook duidelijk terug te zien is in de bewoning. Er wonen jonge gezinnen naast oudere mensen, senioren en ook bewoners met een lichamelijke beperking.
Een mooie mix dus van allemaal nieuwe bewoners, want de bewoners van de ‘witte huizen’ die zijn gesloopt wilden destijds niet tijdelijk verhuizen en kozen ervoor om definitief op andere plek te gaan wonen.

Foto: Wonen Zuid

Reacties