NS en ProRail: in 2018 minder zelfdodingen op het spoor

Foto: ProRail

In 2018 is het aantal suïcides op het spoor verder afgenomen. Vorig jaar nam het aantal zelfdodingen met 10% af, van 215 naar 194. Zo’n sterkte daling was in de afgelopen 10 jaar niet te zien.
Het wijst volgens NS en ProRail, die hierin samenwerken, op een goede aanpak. Daarbij zijn zorgvuldige berichtgeving en nauwe samenwerking de belangrijke kanten in de preventie.

Hulp is mogelijk

NS en ProRail zetten zich sterk in voor het voorkomen van suïcides op het spoor. Dat gebeurt in nauwe samenwerking, allereerst met andere vervoerders en ook met stichting 113 Zelfmoordpreventie. In hun berichtgeving wijzen ze waar mogelijk op hulp, ook langs het spoor. Borden nodigen passanten uit om te bellen en hulp te zoeken. Ook in de media wordt structureel aandacht gevraagd voor hulp als het over suïcide gaat.

Grote impact

Verder zijn NS en ProRail vooral terughoudend als het om berichtgeving gaat. Dit om kopieergedrag te voorkomen. Onderzoek toont aan dat grote voorzichtigheid in berichtgeving helpt. Wanneer het van belang is komen ze wel met informatie over de impact van suïcide naar buiten. Denk daarbij aan treinpersoneel: een machinist die een aanrijding meemaakt of een conducteur die bij een ongeval moet optreden. Maar ook de Incidentenbestrijders van ProRail en hulpdiensten. Zij maken regelmatig zeer ernstige situaties mee en dragen zo respectvol mogelijk zorg voor de afhandeling.

Wees alert

Wat ook helpt in het voorkomen van suïcide is de alertheid van omstanders. Medewerkers in de spooromgeving krijgen training om bepaald gedrag waar te nemen en daar op in te grijpen.
Daarnaast investeert ProRail in het groeiende arsenaal aan effectieve maatregelen. Hieronder vallen hekken langs het spoor, schriklichten en antiloop-matten, camera-toezicht, en een actieve samenwerking met de omgeving. Op die manier komt er een steeds groter vangnet voor wie het nodig heeft.

Denk je zelf aan suïcide? Hulp helpt, neem contact op met telefoonnummer 0900 0113 van Stichting 113 Zelfmoordpreventie.

Reacties