Nieuw veiligheidspakket voor burgemeesters

Foto: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Iedere nieuwe burgemeester krijgt voortaan een Veiligheidspakket mee met daarin informatie over preventieve maatregelen rond woning en werk, over ondermijning en wat te doen als er daadwerkelijk sprake is van een bedreiging.
Minister Kajsa Ollongren (BZK) reikte deze week het eerste Veiligheidspakket voor burgemeesters uit aan de nieuwe burgemeester van het Gelderse Heerde, Jacqueline Koops-Scheele.

Veiligheidspakket

Het Veiligheidspakket is er voor alle burgemeesters om goed voorbereid te zijn op mogelijk bedreigende situaties. Dit is van belang voor de burgemeesters zelf maar ook voor hun gezin en collega’s. In het Veiligheidspakket is gebundeld wat het Netwerk Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK aan informatie en ondersteuning aanbiedt. Het bevat informatie over preventieve maatregelen als de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders’ de Woningscan en een veiligheidsgesprek met het Centrum voor Criminaliteitspreventie. In het pakket zit ook informatie over het belang van het doen van aangifte en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur. Het Ondersteuningsteam biedt zorg en nazorg en is bereikbaar via vier contactpersonen en een e-mailadres. Het Stelsel Bewaken en Beveiligen is via ministerie van Justitie en Veiligheid uiteraard beschikbaar voor burgemeesters en andere bestuurders die bedreigd worden.

Veiligheid

Ollongren bespreekt het thema veiligheid altijd met aankomende burgemeesters. “Het is natuurlijk niet fijn dat dat moet maar het is inmiddels hét thema van het gesprek dat ik met ze heb voor hun officiële benoeming door de Koning. Het lijkt mij handig alles, van preventie tot hoe om te gaan met acute dreiging, in één pakket aan te bieden.”

Ook zittende bestuurders zullen een Veiligheidspakket ontvangen.

Reacties