Heerlen ontvangt rijksbijdrage voor bestrijding eenzaamheid

Foto: Pixabay

Heerlen ontvangt € 250.000,- van de rijksoverheid om eenzaamheid onder de burgers extra aan te pakken. De gemeente is één van de 16 gemeenten die geselecteerd is voor het actieprogramma Eén tegen Eenzaamheid.
Daarnaast startte de rijksoverheid een bewustwordingscampagne zodat mensen alert worden op eenzaamheid in hun omgeving en dit bespreekbaar maken. Het actieprogramma is erop gericht om eenzaamheid bij 75-plussers te voorkomen en aan te pakken. Heerlen had het ouderenbeleid al tot kernthema benoemd en eenzaamheid is daarin een belangrijk thema.
Wethouder Adriane Keulen van ouderenbeleid is blij met de toekenning: “Met deze extra rijksbijdrage kunnen we nog meer mensen bereiken.”

Ontwikkelagenda

In de eerste helft van 2019 gaat Heerlen samen met ouderen en partners een ontwikkelagenda opstellen. Het tegengaan van eenzaamheid wordt daarin een van de actielijnen. Daarbij kijken de betrokken partijen ook hoe de ontvangen bijdrage het beste kan worden ingezet. Het onderling uitwisselen van kennis en ervaring met de andere deelnemende gemeenten en lokale partners moet ook leiden tot vernieuwende ideeën.

Een greep uit de activiteiten in Heerlen

Er zijn allerlei soorten van eenzaam zijn, en ook de oorzaken zijn heel divers.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken biedt Heerlen een palet aan activiteiten en maatregelen. Zo zijn er nu al huisbezoeken voor 80 plussers die daar behoefte aan hebben, maar is er de wens om deze leeftijd te verlagen naar 75 jaar.
Ook wordt er van alles gedaan om ontmoeting te stimuleren. Denk aan de buurtpunten waar mensen kunnen binnenlopen met (hulp)vragen, voor activiteiten of een kopje koffie. Of kook- en eetactiviteiten zoals bij De Twee Gezusters in Heerlen-Centrum of Vorkje Prikken in Hoensbroek.

Reacties

article
73683
Kwart miljoen extra om eenzaamheid te bestrijden
Heerlen ontvangt € 250.000,- van de rijksoverheid om eenzaamheid onder de burgers extra aan te
https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/73683/rijksbijdrage-heerlen-voor-bestrijding-eenzaamheid/
2018-12-19T21:55:43+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/148/2016/06/29144718/ouderen-handen.jpg
bestrijding eenzaamheid, bijdrage rijksoverheid, eenzaamheid
Gemeente, Nieuws