Gemeente Heerlen gereed voor gladheid op de wegen

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De meteorologische winter is inmiddels ingegaan, en de temperatuur daalt dan ook gestaag de laatste dagen. Kortom, de kans op vorst en daarmee gladheid neemt toe. De gemeente Heerlen heeft daarom haar strooiwagens weer klaar staan om gladheid op de Heerlense wegen en fietspaden te voorkomen en te bestrijden.

Mocht Koning Winter echt zijn vorstdecreet uitvaardigen dan zullen eerst alle hoofdwegen, wijkontsluitingswegen (zowel rijbanen als fietspaden) en busbanen worden gestrooid. Op deze wegen laat de gemeente ook preventief strooien bij dreigende gladheid.

Prioriteiten

Het is onmogelijk om heel Heerlen sneeuwvrij te maken. Op basis van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van de stad stelt de gemeente prioriteiten.
Bij extreme gladheid en sneeuwval worden daarom als eerste de belangrijkste doorgaande wegen aangepakt. Rd4 heeft dan de handen vol om deze wegen berijdbaar te houden. Gladheid in woonstraten wordt niet bestreden.

Sneeuw

Bij zware sneeuwval worden sneeuwschuivers ingezet die de sneeuw naar de zijkanten van de wegen schuiven. Het is dan niet te voorkomen dat de ruimte op wegen en fietsstroken beperkt wordt. Fietsers én automobilisten wordt om medewerking gevraagd om hun rijgedrag hierop aan te passen, zodat iedereen veilig op de plaats van bestemming kan komen.

Helpt u mee?

De gemeente en Rd4 doen er alles aan om de overlast van gladheid te beperken. Maar Heerlen is groot en er kan niet overal tegelijk gestrooid worden. Daarom doet de gemeente een beroep op u om de stoep of het voetpad grenzend aan uw woning sneeuwvrij en begaanbaar te houden. Denk hierbij ook aan minder mobiele mensen bij u in de buurt. Zij zullen uw medewerking zeker op prijs stellen.

Reacties