Gemeente Heerlen gaat regeling voor vergunningparkeren verbeteren

Foto: Heerlen.nieuws.nl

De gemeente Heerlen gaat de regeling voor het vergunningparkeren verbeteren. Dit parkeren op basis van een vergunning geldt momenteel in een aantal buurten in Heerlen. Bewoners kunnen daar een parkeervergunning aanvragen en voor bezoekers kraskaarten kopen.

De gemeente wil dat deze vergunningen direct na aanvraag gebruikt moeten kunnen worden, dat er voor bezoekers per minuut betaald moet kunnen worden, en dat het mogelijk moet zijn om deze vergunning online aan te vragen. Aspecten die bij de huidige gang van zaken rond de parkeervergunning niet aan de orde zijn.
Bij het toekomstige nieuwe digitale parkeersysteem, waarvoor op dit moment een aanbesteding voor de aanschaf loopt, wordt dat wél allemaal mogelijk.

Waarom extra mogelijkheden?

In 2016 is de parkeernota door de raad vastgesteld. Daar stond al in dat de gemeente de parkeermogelijkheden in Heerlen gaat digitaliseren en verbeteren. Op dit moment duurt het nog een aantal dagen voordat een eerste vergunningsaanvraag of een wijziging van een kenteken is verwerkt. Hierdoor kunnen bewoners een aantal dagen geen gebruik maken van hun vergunning. Dit proces wil de gemeente gaan versnellen.

Daarnaast zijn de kraskaarten voor bezoekers nu alleen voor de duur van één uur te koop. Ook al blijft het bezoek maar 10 minuten, er moet toch voor een vol uur betaald worden. Er wordt nu gekeken naar een systeem waarbij exact de duur van het bezoek betaald kan worden.
Tot slot wil de gemeente de mogelijkheid gaan aanbieden om de vergunning online te regelen.
Wethouder Claessens: “Bewoners hoeven dan niet meer elke keer naar de gemeente te komen. Maar natuurlijk blijft voor mensen die geen computer hebben of die minder vaardig met een computer zijn ook de mogelijkheid bestaan om de aanvraag bij de gemeente te doen.”

Wanneer gaan de extra mogelijkheden vergunningparkeren in?

Op dit moment loopt de aanbesteding voor de aanschaf van het digitale parkeersysteem. In april 2019 verwacht de gemeente alles rond te hebben.
De periode van april tot juli 2019 zal gebruikt worden om de invoering van het nieuwe systeem op een goede manier samen met de inwoners voor te bereiden.
Voor bewoners in de vergunninggebieden blijft voorlopig dus nog alles hetzelfde. Vergunningen worden op de oude manier verlengd tot juli 2019. En de oude kraskaarten blijven ook gewoon geldig. Nieuwe kraskaarten zijn voorlopig nog verkrijgbaar bij de gemeente.

Reacties

article
72321
Vernieuwing vergunningparkeren Heerlen
De gemeente Heerlen gaat de regeling voor het vergunningparkeren verbeteren. Dit parkeren op basis van
https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/72321/heerlen-verbetert-regeling-vergunningparkeren/
2018-11-13T19:38:13+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/148/2018/11/13193632/vergunningparkeren-1280x720.jpg
gemeente Heerlen, parkeren, vergunningparkeren
Gemeente, Nieuws