Werkzaamheden aan parkeergarage Zuyderland ziekenhuis Heerlen

Foto: Heerlen.nieuws.nl

Vanaf maandag 22 oktober wordt de parkeergarage van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen gerenoveerd. De werkzaamheden duren tot half december, en die zullen ook impact hebben voor medewerkers en bezoekers.

Vanaf maandag 22 oktober begint de renovatie van het bovenste parkeerdek.

Beperking overlast

Door de inzet van verkeersborden en verkeersregelaars blijft de overlast zoveel mogelijk beperkt.
De garage is niet geheel afgesloten: de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Wel wordt iedereen die van de parkeergarage gebruik wil maken verzocht goed op te letten en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

Bij vragen kunt u terecht bij de afdeling Beveiliging en Bewaking in de centrale hal van het ziekenhuis.

Reacties