Sloop voormalige antiekhal Hoensbroek

Maandag 19 januari is de sloop van de voormalige antiekhal aan de Amstenraderweg gestart.

Deze oude antiekhal staat al vele jaren leeg, en is door deze leegstand, vernielingen, vandalisme en brand verworden tot een verpauperde plek in het centrum van Hoensbroek. De aanstaande sloop maakt daar een definitief einde aan.

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot medio februari, als onvoorziene omstandigheden en eventueel winters weer geen spelbreker worden.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 7.30 uur ’s ochtends en 17.00 uur ’s avonds.

Na afloop van de sloopwerkzaamheden zal een aanvullend bodemonderzoek plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomst kan dan met het aanvullen, egaliseren en afwerken van het terrein worden gestart.

Voorlopig wordt dan het terrein met zand en grond aangevuld en met gras ingezaaid.

Aan de definitieve bestemming van het terrein wordt nog volop gewerkt.