College Heerlen wil niet verder met organisator van Holy Moly

Foto: Incredible

Het college van B&W van de gemeente Heerlen heeft onvoldoende vertrouwen in ‘Incredible’, de organisator van het winterevent Holy Moly van afgelopen jaar. Daarom wil het niet verder met de organisatie. Die conclusie trekt het college naar aanleiding van het nieuwe plan voor Holy Moly 2018 dat op 21 juni was ingediend, en na een tweetal gesprekken die met de organisatie zijn gevoerd.

Holy Moly 2018 voldoet niet aan eisen

Het ingediende plan voor 2018 voldoet niet aan de eisen die bij de tender werden gesteld en is onvoldoende concreet. Ook zijn er nog geen concrete afspraken met partijen in het centrum en ontbreekt bij hen het draagvlak.
Daarnaast beoordeelt het college de financiële situatie als uitermate risicovol. Naast de subsidie zijn er nog nauwelijks inkomsten geregeld. Incredible geeft aan dat zij geen of in elk geval onvoldoende voor-investeringscapaciteit heeft. Hierdoor komt het vastleggen van het programma 2018, net als in 2017, onder druk te staan.
Dat er toeleveranciers van vorig jaar zijn die nog niet betaald zijn, maakt het ook niet makkelijker.

Hierdoor ontstaat een reëel risico dat op basis van de plannen en onderbouwing uiteindelijk een winterevenement komt dat niet voldoet aan de eisen. Of dat er zelfs helemaal geen winterevenement in Heerlen-centrum wordt georganiseerd.
Ook de manier waarop Incredible met betalingsverplichtingen is omgegaan heeft het vertrouwen in de organisatie ernstig beschadigd.

Heerlen verdient een mooi kerstevenement

Om deze redenen heeft het college aangegeven dat ze het subsidieverzoek van Incredible wil afwijzen en de subsidierelatie voor een winterevenement wil beëindigen.
Wethouder Peter van Zutphen: “Heerlen verdient zonder meer een mooi kerstevenement. Daarom gaan we samen met partijen in de stad heel snel aan de slag om dit jaar een mooi evenement te organiseren.”

Reacties

article
68028
College van B&W heeft onvoldoende vertrouwen in 'Incredible'
Het college van B&W van de gemeente Heerlen heeft onvoldoende vertrouwen in ‘Incredible’, de organisator
https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/68028/bw-stopt-organisator-holy-moly/
2018-07-10T18:28:22+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/148/2017/09/21134934/Holy-Moly-Heerlen-FaceBook-e1505994662629.jpg
Holy Moly, Incredible, winterevent
Cultuur & Amusement, Gemeente, Nieuws