Afname DNA in onderzoek Nicky Verstappen nog steeds bezig

Foto: Politie / Heerlen.nieuws.nl

Limburg – Ook al is het grootschalige deel van het DNA-verwantschapsonderzoek grotendeels afgerond, er worden nog mannen benaderd met de vraag of ze vrijwillig hun DNA willen afstaan.
Deze afnamen vinden plaats in zowel het autosomale (1 op 1 afname) deel als in de verwantschapslijn van het onderzoek.

Nog niet alle familielijnen afgedekt

Uit de analyse van de opkomst in het grootschalige verwantschapsonderzoek is gebleken dat nog niet alle familielijnen, van families die in 1998 in het doelgebied woonden, afgedekt zijn door de mannen die tot nu toe hun DNA hebben afgestaan. Uit de analyse, die onlangs is afgerond, is gebleken dat een groep van 3000 mannen nog moet worden benaderd. Op dit moment wordt gekeken door wie en op welk moment welke mannen worden benaderd. Op 1 juni jongstleden was in dit traject van 14765 mannen DNA afgenomen.

Autosomaal

In het autosomale deel van het onderzoek was het nodig om van zo’n 1500 mannen DNA af te nemen. Dit is niet mogelijk gebleken omdat een aantal is overleden, geen vaste woon- of verblijfplaats heeft of naar het buitenland verhuisd is. Om dat wel voor elkaar te krijgen worden er op dit moment mannelijke familieleden van deze personen benaderd.

Verwantschapsonderzoek

Ook worden er in de verwantschapslijn nog altijd mannen benaderd. Dit zijn mannen, die al eerder per brief uitgenodigd zijn, maar die niet verschenen zijn, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland waren. Maar het betreft ook mannen, die nog niet eerder een oproep ontvangen hebben, maar wel nu nodig blijken te zijn om een familielijn af te dekken.

Werkwijze

Een groep rechercheurs van het onderzoeksteam benadert deze mannen telefonisch, waarna een afspraak voor afname gemaakt wordt. De afname vindt dan plaats bijvoorbeeld in een politiebureau of bij de mannen thuis. De afnames vinden in heel Nederland plaats.

Tijdsduur

Het proces van afnemen van DNA en de verwerking daarvan gaat nog maanden duren. Het is een proces dat zorgvuldig moet gebeuren en dat kost tijd.

NFI

Al eerder is aangegeven dat het NFI 6 tot 12 maanden nodig heeft om, na de laatste afname, de DNA profielen te analyseren. Het proces bij het NFI inzake de verwerking van het DNA materiaal verloopt volgens schema. De eerste DNA profielen zijn inmiddels vernietigd. Het betreft hier het DNA van mannen die bij de afname hebben aangegeven dat het materiaal direct na het onderzoek (analyse) vernietigd moest worden.

Informatie

Alle informatie over het dossier Nicky Verstappen is te vinden op www.politie.nl onder dossier.

Bron: www.politie.nl.

Reacties