College stemt in met mogelijkheid verkoop MFC Gebrook

MFC Gebrook september 2016
Foto: Googel Street View

Het college van B&W van Heerlen geeft zijn goedkeuring aan de mogelijkheid om het MFC Gebrook te verkopen, inclusief een gedeelte van de school.
Bewoners in Hoensbroek deden afgelopen tijd een dringend beroep op de gemeente om het MFC toch open te houden voor (commerciële) zalenverhuur/horeca en het centrum te koop aan te bieden aan mogelijke gegadigden. Het college komt aan deze wens van de bewoners tegemoet. Maar er moet dan wel vóór 1 maart 2019 een koper gevonden zijn, anders gaat MFC Gebrook toch nog plat onder de slopershamer.

Onderzoek

In oktober 2013 besloot de raad tot nieuwbouw van een Brede Maatschappelijke Voorziening voor Hoensbroek Zuid inclusief maatschappelijke functies. Toen is ook besloten tot aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor een zelfstandig MFC.
Op basis van de onderzoeksresultaten is in juni 2014 door het college besloten om de gemeenschapsfunctie MFC Gebrook te integreren in de BMV Hoensbroek Zuid en het MFC complex te slopen.

MFC Gebrook in verkoop

Gedurende de uitwerking van de plannen hebben diverse verenigingen steeds aangegeven het MFC open te willen houden voor (commerciële) zalenverhuur/horeca.
Daarom besloot het college in 2016 te onderzoeken of een brede herbestemming van het MFC mogelijk was. Ook eventueel naar commerciële horeca, omdat de uitbater destijds aangaf interesse te hebben in aankoop van het complex.

Bestaande uitbater niet

De onderhandelingen leidden uiteindelijk niet tot een aankoop door de bestaande uitbater. Op verzoek van de bewoners is daarom besloten het pand, zonder beperkende opties, aan andere gegadigden aan te bieden.
Bij een eventuele verkoop van MFC Gebrook wordt de gemeenschapshuisfunctie niet meer gesubsidieerd. Deze is nu namelijk in de nieuwe BMV Hoensbroek Zuid ondergebracht.
De verkoop van MFC Gebrook vindt plaats via de vastgestelde gemeentelijke verkoopprocedure.

Deel school verkocht

Een deel van de school inclusief speelplaats is inmiddels verkocht. Op basis van een marktconforme verkoopprijs is die overgedaan aan de Stichting Marokkaanse Nederlanders Parkstad.
Al zeventien jaar heeft deze stichting een ontmoetingsruimte in een oud noodgebouw van de school, zo’n 100 meter verderop. Zodra de huidige school is verhuisd naar de nieuwe BMV, verhuist de Stichting naar dat deel van het pand met gebruik van de speelplaats.

Reacties