Provinciale wegen in Limburg worden stilaan stiller

Foto: Wikimedia / Public Domain

De Provincie Limburg gaat de komende jaren meer provinciale wegen voorzien van geluidsreducerend asfalt. Daarmee wordt de geluidbelasting door verkeer op provinciale wegen verminderd.

Stiller en goedkoper

Met het nieuwe actieplan ‘omgevingslawaai provinciale wegen’ wordt de drempel voor de geluidbelasting waarbij geluidsreducerend asfalt wordt overwogen verlaagd naar van 63 decibel (dB) naar 55 dB.
Ook is een nieuw type asfalt opgenomen in het plan. Dit asfalt is minder kwetsbaar, gaat langer mee, en is goedkoper in aanleg en beheer.
De voorstellen in het actieplan leiden ertoe dat circa twee keer zoveel woningen in aanmerking komen voor een merkbare verlaging van de geluidbelasting.

Vervanging

De Provincie Limburg beheert circa 440 kilometer provinciale weg. Circa 90 km daarvan is op dit moment voorzien van geluidsreducerend asfalt.
Op basis van het actieplan wordt de komende vijf jaar op nog eens circa 41 kilometer provinciale weg nieuw stil asfalt aangebracht. Het gaat om locaties waar de geluidbelasting hoger is dan 55 dB, nog geen geluidsreducerend asfalt aanwezig is en waarvan het bestaande asfalt de komende 5 jaar aan vervanging toe is. Daarnaast wordt geluidsreducerend asfalt ook nog aangebracht binnen een aantal lopende projecten zoals de N274 Schinveld, Buitenring Parkstad Limburg, N280 Roermond en N270 Rondweg Wanssum.

Net als in voorgaande actieplannen wordt het geluidsreducerend asfalt pas aangebracht op het moment dat het bestaande asfalt aan vervanging toe is.

Reacties