Buitenring tussen Kathagen en Naanhof eind april in gebruik

Foto: Buitenring Parkstad Limburg

Eind april wordt weer een deel van de Buitenring Parkstad Limburg in gebruik genomen door het verkeer. Het gaat om het deel tussen Kathagen en de Naanhofsweg (gemeente Nuth). Voorlopig sluit dit nieuwe wegdeel aan op de oude Randweg (N298). Zo kan de omleidingsroute via Vaesrade (gemeente Nuth) worden opgeheven.
Door de vele regen in december en de vorstperiode in februari is de ingebruikname enkele weken verschoven ten opzichte van de oorspronkelijke planning.

Extreme regenval en vorst

Vanwege de extreme regenval deze winter konden niet alle werkzaamheden volgens planning worden uitgevoerd.
Ook de vorst begin dit jaar zorgde ervoor dat veel werkzaamheden –eveneens op andere in uitvoering zijnde wegdelen- moesten worden uitgesteld.
Naar verwachting is de Buitenring nu eind mei (in plaats van april), technisch gereed. Met uitzondering van de aansluiting bij Nuth, die conform planning in augustus 2019 klaar is. Het overgrote deel van de Buitenring kan inmiddels al bereden worden.

Om te voorkomen dat het verkeer bij Nuth onder te grote druk komt te staan, gaat het deel tussen de N276 en de Naanhofsweg nog niet open voor verkeer.
De komende tijd wordt gebouwd aan de nieuwe toerit voor de A76. Zodra die toerit gereed is – naar verwachting eind oktober 2018 – kan het verkeer gebruik maken van dit deel van de Buitenring, terwijl het turboverkeersplein boven de A76 wordt afgebouwd.

Laatste wegdeel

Eind oktober gaat ook het laatste wegdeel, namelijk tussen de N274 en de Rimburgerweg open. Dit nadat de laatste stikstofmaatregel (de verhuizing van de manege) is doorgevoerd.
De verschuiving van de planning van april naar mei heeft geen financiële consequenties. Ook voor de totale planning van de Buitenring heeft het geen gevolgen. De gehele Buitenring is gereed op 31 augustus 2019.

Vooruitlopend op volledige “ring”

De Buitenring is niet voor niks een “ring”. Zodra de weg volledig gereed is functioneert de Buitenring optimaal. Om het verkeer waar mogelijk al uit de woonwijken te halen en bedrijventerreinen en toeristische attracties beter bereikbaar te maken worden zo veel mogelijk wegdelen die gereed zijn al vrijgegeven voor verkeer.
Totdat de Buitenring als volledige “ring” kan functioneren, zorgen verschillende verkeersmaatregelen er voor dat er geen knelpunten ontstaan op de aansluitende lokale wegen. Deze maatregelen kunnen tussentijds worden aangepast. Weggebruikers wordt daarom geadviseerd goed op de verkeers- en mededelingenborden te letten.

Reacties