Gestage groei van grensoverschrijdend bedrijventerrein Avantis

V.l.n.r.: Martin de Beer, Manfred Sicking en Felix Delahaye.
Foto: Heerlen.nieuws.nl

Het gaat goed met het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis. Het 100 hectaren omvattende bedrijventerrein met ongeveer 70 hectare bedrijfskavels dat op Nederlands en Duits grondgebied ligt, dat deels in Heerlen (40%) en deels in Aachen (60%) is gelegen, begint aardig gevuld te raken.
Momenteel is ongeveer 330.000 m² van de bedrijfskavels verkocht, en zijn er tot 2020 al opties genomen op nog eens 100.000 m².
Ongeveer 25 hectare is nog beschikbaar.

Afgelopen woensdag 14 maart gaven wethouder Martin de Beer van Heerlen en zijn collega uit Aachen, Prof. Dr. Manfred Sicking — beiden lid van de Raad van Bestuur van Avantis — en Felix Delahaye, de bedrijfsleider van Avantis, een toelichting op deze ‘booming bussiness’ van Avantis.

Positieve ontwikkeling

Als reden voor deze positieve ontwikkeling is niet alleen de algemene verbetering van de economie van de laatste tijd te noemen waardoor bedrijven uit de Euregio op zoek gaan naar geschikte bedrijfskavels voor uitbreiding van hun activiteiten. Wellicht nog belangrijker voor de toegenomen interesse zijn de bijgestelde vestigingsvoorwaarden van Avantis.

Zorgenkindje

In de eerste jaren na de start van dit prestigieuze project, het eerste grensoverschrijdende bedrijventerrein in Europa, ontwikkelde Avantis zich aan het einde van de vorige eeuw in eerste instantie vooral tot een zorgenkindje. Bedrijven aan beide zijden van de grens leken nauwelijks geïnteresseerd om zich op deze grenslocatie tussen Heerlen en Aachen te vestigen. Terwijl er ettelijke miljoenen aan subsidies en andere overheidsgelden mee waren gemoeid om het bedrijventerrein van de grond te krijgen en geïnvesteerd waren in de benodigde infrastructuur.
Vooral het feit dat er in de beginperiode gefocust werd op bedrijven met een hoog onderzoeks- en technologisch karakter en bedrijven uit de sector informatie-economie en web-gebaseerde diensten bevorderde de aanwas en de interesse van bedrijven niet.

Voortschrijdend inzicht

Door voortschrijdende nieuwe inzichten, vooral van de gemeenten Heerlen en Aachen, kwam Avantis na enkele jaren tot andere vestigingsvoorwaarden. Het roer ging om, de stelschroeven werden in bepaalde opzichten een slag losser afgesteld. Het nieuwe bebouwingsconcept met een daarbij aangepast bestemmingsplan bood een breder spectrum voor bedrijven om zich hier te vestigen en te ontwikkelen. De aanpak ging meer naar de vestigingsvoorwaarden voor een traditioneel bedrijventerrein, met daaraan gekoppeld een veel gunstigere grondprijs. Dat resulteerde in een betere acceptatie én in een grotere vraag naar de bedrijfskavels. Vooral bedrijven actief in de (medische) logistiek, de farmaceutische industrie, handel, en onderzoek & ontwikkeling toonden interesse.

Ontwikkeling

Momenteel zijn ongeveer 1000 mensen bij de bedrijven op Avantis werkzaam.
Felix Delahaye verwacht, gezien de huidige ontwikkeling, dat dit aantal begin 2020 bijna verdubbeld zal zijn. Die forse toename is niet alleen het gevolg van nieuwe bedrijven die zich er zullen vestigen, maar komt ook doordat tal van de huidige bedrijven op Avantis plannen hebben om te gaan uitbreiden.
Recentelijk nog kocht DocMorris een grote kavel grenzend aan haar huidige terrein waarop de postorder-apotheek binnenkort kan gaan uitbreiden.
In het kader van deze uitbreiding zal Avantis komende tijd nog werk maken van de laatste infrastructurele werkzaamheden. Zo zal de weg die nu nog eindigt bij Honold / Continental worden doorgetrokken naar de huidige weg naar DocMorris. De hoofdader van het wegennet op Avantis, in de vorm van een sleutel, wordt hiermee gesloten.

Enkele bedrijven die zich inmiddels op Avantis hebben gevestigd:

  • DocMorris NV;
  • DPDHL/Streetscooter;
  • Honold Logistik/Continental;
  • Arion Group;
  • Vodaphone;
  • Capgemini;
  • BowlEasy;
  • TrinaSolar;
  • Jan Starmans Logistik.

Reacties