Geslaagde IBA Informatiemarkt 5 en 6 maart in Voerendaal

Foto: IBA Parkstad

Provincie Limburg en IBA Parkstad organiseerden op 5 en 6 maart gezamenlijk een Informatiemarkt waar de IBA projecten zich presenteerden. De markt vond plaats in de kerk van Kunrade, gemeente Voerendaal en werd drukbezocht. Tijdens de Informatiemarkt kreeg de bezoeker een inspirerend beeld over de wijze waarop IBA Parkstad de regio van binnenuit versterkt. De informatiemarkt luidde de uitvoeringsfase van IBA Parkstad in.

Samen met Provincie, gemeenten, ondernemers, cultureel-maatschappelijke organisaties en bewoners werkt IBA Parkstad sinds 2014 aan de toekomst van de regio. “We staan voor werkgelegenheid, een duurzame toekomst voor de inwoners en een in alle opzichten ‘gezonde’ regio om in te wonen, werken en recreëren. Dat is de uitdaging die samen wordt opgepakt”, aldus Kelly Regterschot, algemeen directeur IBA Parkstad.

50 projecten

Tijdens de informatiemarkt toonde IBA de 50 projecten van het uitvoeringsprogramma dat in 2016 werd vastgesteld door de deelnemende gemeentes en Provincie Limburg. De 15 sleutelprojecten, geselecteerd in 2017, namen een centrale plaats in op de informatiemarkt. Deze projecten, van bijzonder belang en kansrijk voor realisatie, moeten in expojaar 2020 in realisatie of gerealiseerd zijn. De overige projecten van het uitvoeringsprogramma, die ook gesteund worden door IBA, presenteerden ook de stand van zaken.

De projecteigenaren lichtten zelf de stand van zaken van hun projecten toe. De bijdrage van IBA werd verduidelijkt. Volgens Regterschot werkt het enthousiasme van de projecteigenaren aanstekelijk. “Dat onderstreept waarom we ook als IBA Parkstad aan de regio werken. Trots zijn op Parkstad, bouwen aan de toekomst. Dat is wat ons bindt en dat is waar we voor gaan. IBA voegt waarde toe en versterkt de projecten en daarmee de regio. We zijn het vliegwiel en jagen aan. Het enthousiasme was ook merkbaar bij de bezoekers. Er was volop discussie en debat. Parkstad denkt en doet mee!”.

Fonds voor bewonersinitiatieven

IBA voert sinds begin dit jaar campagne met de slogan ‘Mensen maken IBA’. Regterschot heeft dat tijdens de informatiemarkt ook zo ervaren. “We hebben het afgelopen jaar een inhaalslag gemaakt. We kwamen als IBA in een andere fase, richting uitvoering van projecten. De projectresultaten worden steeds concreter. Maar het werd ook tijd om IBA meer van de mensen te maken. We communiceren anders en betrekken een brede maatschappelijke laag bij de projecten. We hebben daartoe een fonds voor bewonersinitiatieven opgericht. Als IBA steunen we bewonersinitiatieven die aanhaken op een IBA project of op de IBA thema’s. Begin april gaan we daarover breed communiceren, maar we merken nu al dat het enthousiasme groot is.”

Verrassingsbezoek

De informatiemarkt werd op 5 maart bezocht door Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren. Ze bezocht die dag Zuid-Limburg en liet zich op de informatiemarkt uitgebreid bijpraten over de kansen die de projecten bieden voor Parkstad.
Volgens Ger Koopmans, gedeputeerde Provincie Limburg was de minister enthousiast over hoe de regio Parkstad Limburg na een aantal moeilijke jaren de weg naar boven weer heeft gevonden. De minister heeft kennis genomen van hoe IBA Parkstad een belangrijk instrument is om een extra impuls te geven aan de ruimtelijke, economische, sociale en culturele ontwikkelingen in deze regio.

Foto: IBA Parkstad

Reacties

article
64236
“Parkstad denkt en doet mee!”
Provincie Limburg en IBA Parkstad organiseerden op 5 en 6 maart gezamenlijk een Informatiemarkt waar
https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/64236/geslaagde-iba-informatiemarkt/
2018-03-07T21:53:23+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/148/2018/03/07215115/20180306IBA003-2.jpg
Heerlen.nieuws.nl, IBA Parkstad, informatiemarkt
Cultuur & Amusement, Nieuws, Parkstad Limburg